Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nyhetsbrev 19. februar 2019

Klikk her for å se nettutgaven

KUPP førte til betydelig endring i forskrivning av NSAIDs

Resultatene fra den første KUPP-kampanjen er nå publisert i et internasjonalt tidsskrift. KUPP ga en betydelig reduksjon i forskrivning av diklofenak, som vedvarte i hele oppfølgingen på 12 måneder.

«Forkjølelses»-hoste hos barn

Forkjølelsessesongen er godt i gang, og RELIS får jevnlig spørsmål om behandling av hoste hos barn. I denne artikkelen fokuserer vi på ulike typer hoste, når og hvordan hoste bør behandles og diskuterer situasjoner der farmasøyter bør vurdere å henvise til lege.

Janus-kinasehemmere – aktuell behandling ved revmatoid artritt?

Vil JAK-hemmere erstatte eller bli et supplement til konvensjonelle eller biologiske DMARDs som førstegangsbehandling for RA? Flere studier der JAK-hemmerne sammenliknes med andre aktuelle legemidler er nødvendig. Bedre studier som viser effekt på radiologisk progresjon etterlyses.

Kan medisiner som menn bruker gi fosterskader?

Myndigheter og legemiddelprodusenter advarer stadig oftere menn som bruker bestemte medisiner mot å gjøre partneren gravid. Hva vet vi imidlertid om fars bruk av medisiner og risiko for fosterskader?

Ny informasjon om bivirkninger av kinoloner

Det har nylig kommet flere rapporter om bivirkninger knyttet til kinoloner, en gruppe antibiotika. Dette gir økt grunn til kun å forskrive kinoloner når det er helt nødvendig.

Mindre giktmedisin etter oppstart med lavdose naltrekson

I en fersk studie viser medarbeidere ved RELIS Nord-Norge og Universitet i Tromsø at pasienter med revmatoid og seropositiv artritt som startet med lavdose naltrekson (LDN) reduserte forbruket sitt av smertestillende og sykdomsmodifiserende midler.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.