Espen Skarstein Kolberg

Cand.pharm. ved avdeling for klinisk farmasi, Sykehusapoteket i Trondheim.

Telefonnummer: 72829110

midtnorge@relis.no