Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nyhetsbrev 24. mai 2019

Klikk her for å se nettutgaven

Pollenallergi hos gravide og ammende – hva er trygg behandling?

RELIS har gjennomgått dokumentasjonen som finnes om de ulike legemidlene mot pollenallergi. Artikkelen oppsummerer kunnskapen som finnes per 2019 og gir råd om behandling hos gravide og ammende.

Behandling av astma hos gravide

God astmakontroll hos gravide er viktig ettersom dårlig behandlet astma kan påvirke utfallet av svangerskapet negativt. Her oppsummerer vi gjeldende kunnskap om bruk av astmamidler til gravide.

Oppbevaring av legemidler i sprøyte – viktige faktorer ved vurdering

RELIS får jevnlig henvendelser om opptrekk og oppbevaring av legemidler i sprøyte. I denne artikkelen gir vi en kort gjennomgang av de faktorene vi legger til grunn for slike vurderinger.

Betablokker etter hjerteinfarkt: Ikke for alltid?

Betablokker er standardbehandling etter hjerteinfarkt. I noen tilfeller anbefales livslang bruk av betablokker, mens hos andre kan seponering vurderes etter 1 - 3 år.

En uheldig forveksling på apotek - Gravide fikk jod mot atomulykke istedenfor lavdosert jodtilskudd

Vi kjenner til enkelte tilfeller der gravide feilaktig har blitt solgt Jodix 130 mg mot radioaktivt jod istedenfor jodtilskudd. Vi oppfordrer apotekene til å sette inn tiltak som forebygger slike feil.

Ekstrapyramidale bivirkninger ved behandling med antidepressiva

Bivirkninger i form av tardive dyskinesier er velkjente ved behandling med antipsykotika, men kan også forekomme ved bruk av antidepressiva.

Vortioksetin og risiko for seponeringssymptomer

Seponeringssymptomer er ikke angitt som bivirkning i preparatomtalen for vortioksetin. Etter vår vurdering er det likevel grunn til å forvente at dette kan oppstå.

Rivaroksaban, DOAK og vaginalblødninger

Er rivaroksaban hyppigere assosiert med vaginalblødninger enn andre antikoagulantia? Vi har gjennomgått dokumentasjon på området.

Kritisk vurdering av bivirkningsrapporteringen i en klinisk studie av fluoksetin til barn og ungdom («TADS»)

Rapportering av bivirkninger er nødvendig for å vurdere legemidlers nytte/risikoprofil. Artikkelen beskriver mangelfull bivirkningsrapportering fra en studie av fluoksetin til barn og ungdom («TADS»)

RELIS årsrapport for 2018

Årsrapporten for RELIS for 2018 er nå ferdigstilt, og sendes i disse dager ut til legemiddelmyndigheter og andre samarbeidspartnere.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.