Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nyhetsbrev 14. juni 2019 GOD SOMMER!

Klikk her for å se nettutgaven

RELIS Fagseminar 4.-5. november 2019

I år er vi glade for å kunne invitere til RELIS Fagseminar for 20. år på rad 4.-5. november 2019 på Scandic Nidelven Hotel. Fagseminaret om riktig legemiddelbruk har i år tema Nevrologiske sykdommer og programmet er nå klart.

Behandlingstrapp ved sure oppstøt og halsbrann hos gravide

Denne artikkelen omhandler behandling av sure oppstøt og halsbrann hos gravide, skissert som en behandlingstrapp.

Uhensiktsmessig forskrivning av psykotrope legemidler i sykehjem

Forskrivning av psykotrope legemidler er studert i tre norske sykehjem i henholdsvis 2000 og 2016. Uhensiktsmessig forskrivning gjelder nå hovedsakelig antidepressiva og angst/sovemedisin.

Spørsmål om cannabidiol

Er cannabidiol (CBD) et rusmiddel? Kan leger forskrive CBD? Har CBD noen påvisbar effekt? RELIS har mottatt en rekke henvendelser angående CBD, her omtaler vi praktiske aspekter og noen av sakene.

Ikke ytterligere inhalasjonssteroider ved astmaforverring.

Doseøkning av inhalasjonssteroider ved astmaforverring virker dårlig for både voksne og barn. Terskelen bør være lav for overgang til en kortvarig kur med perorale steroider ved forverring.

Beta2-agonist via forstøver versus spray (pMDI) med kolbe (inhalasjonskammer) ved akutt astma

Inhalasjon av beta-2-agonister via spray med kolbe er minst like effektivt, og assosiert med færre bivirkninger sammenlignet med administrasjon via forstøver hos de fleste pasienter med akutt astma.

Litteraturkilder og beslutningstøtte

Litteraturkilder og kvaliteter i beslutningsstøtten i spørsmål-svar tjenesten i Skandinaviske legemiddelinformasjonssentre er beskrevet i to nye publikasjoner.

P-piller og humørsvingninger

Humørsvingninger ved bruk av kombinasjons-p-piller er et aktuelt tema, men hvor god er den vitenskapelige dokumentasjonen for denne assosiasjonen? P-piller er den mest brukte prevensjonsmetoden, og det har vært sett økende interesse for deres effekt på blant annet kognisjon og affekt (1). Er det noe...

Buspiron – en behandling vi forsto for sent?

Hva skyldes det at et anxiolytikum med en farmakologisk unik profil, og hevdet uten toleranseutvikling og avhengighetsproblematikk ikke blir hyppigere brukt?

Personsentrert omsorg og persontilpasset medisin

RELIS rolle i personsentrert omsorg og persontilpasset medisin er beskrevet i en ny publikasjon.

Bivirkningsåret 2018

I bivirkningsrapporten fra 2018 kan du lese om økning i antall meldinger, elektronisk meldemulighet og bivirkninger av DOAK.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.