Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nyhetsbrev 6. august 2019

Klikk her for å se nettutgaven

Emnekurs: Smertemedisin – akutt, kronisk og terminal.

Legemiddelnettverket i Tromsø kommune, hvor også RELIS Nord-Norge deltar, arrangerer legemiddelkonferanse 23. oktober.

Ny KUPP-kampanje om opioider

KUPP er klare med ny kampanje, denne gangen med tema Riktigere bruk av opioider ved langvarige ikke-maligne smerter. Mange av landets fastleger vil snart motta tilbud om besøk.

Opioidindusert hypogonadisme hos menn, en underkommunisert bivirkning

Menn som bruker opioider over tid risikerer å utvikle sekundær hypogonadisme, med lave testosteronnivåer. Dette vil kunne bidra til økt smerteopplevelse og redusert livskvalitet.

Bruk av NSAIDs etter tonsillektomi hos barn

NSAIDs er kjent for å kunne påvirke blodplater og føre til økt risiko for blødning. Kan NSAIDs brukes etter tonsillektomi hos barn, og hvilket NSAID bør en eventuelt velge?

Biologiske legemidler ved graviditet og amming – en oppdatering

RELIS publiserte i 2015 en artikkel om biologiske legemidler hos gravide og ammende, samt hos far ved befruktning. Vi får stadig nye spørsmål om dette, og presenterer her oppdatert kunnskap.

Alvorlig svangerskapskvalme har store konsekvenser for pasientene

Det trengs større kunnskap om sykdommen hyperemesis gravidarum (HG) hos helsepersonell. Dette viser en ny norsk studie hvor 107 kvinner ble intervjuet om sykdomsforløpet og behandling av kvalmen.

Prednisolon i høye doser og amming

Prednisolon har vist minimal overgang til morsmelk, men det finnes lite dokumentasjon på bruk av høye doser ved amming. Gir høye doser negative effekter hos diebarnet? Bør man vente med å amme etter siste doseinntak?

Gjennomgang av spørsmål og svar i Trygg Mammamedisin – utført masteroppgåve i farmasi ved RELIS

Farmasistudent, Kamilla Vågsvoll har utført masteroppgåva si hos RELIS Vest. Ho har systematisert data frå Trygg Mammamedisin og sett nærare på kva spørsmål som kjem inn og korleis vi svarer på desse.

Legemiddelmangel - hva kan RELIS bidra med?

De siste årene har antallet legemiddelmangelsituasjoner økt dramatisk. I 2018 ble det registrert rekordhøye 684 tilfeller i Norge, et tall vi allerede har tangert ved halvgått 2019.

Persantin Retard avregistreres

Persantin Retard (dipyridamol) depotkapsler 200 mg forsvinner fra markedet. Vi ser på bruksområdene til dipyridamol og alternativene til Persantin Retard.

Datautvinning fra RELIS databasen

Datautvinning fra databaser brukes for generere ny informasjon. En ny studie viser at RELIS-databasen kan brukes til signalgenerering av bivirkninger.

RELIS Fagseminar 4.-5. november 2019 - Har du meldt deg på?

Det er fortsatt ledige plasser på årets RELIS Fagseminar 4.-5. november på Scandic Nidelven Hotel. Fagseminaret har 20 års jubileum og tema er Nevrologiske sykdommer. Påmeldingsfrist 28. oktober. RELIS Fagseminar er godkjent av Den norske legeforening for flere legespesialiteter.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.