Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte:

  • Besvare legemiddelspørsmål og vurdere bivirkningsmeldinger fra helsepersonell
  • Besvare legemiddelspørsmål i publikumstjenesten Trygg Mammamedisin
  • Delta i arbeidet med kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) hos fastleger

Stillingsannonse og søknadsinformasjon