Det finnes tre ulike typer nødprevensjon på det norske markedet i dag: kobberspiral, levonorgestrel (Norlevo, Levonorgestrel Norfri) og ulipristal (ellaOne). Disse har ulik effekt, virkningsmekanisme og bruksmåte (1).

Kobberspiral
Innsetting av kobberspiral som nødprevensjon kan benyttes inntil fem døgn etter ubeskyttet samleie. Et eventuelt befruktet egg vil ikke feste seg i livmoren før tidligst sjette dag etter eggløsningen (kan variere fra 6 til 18 døgn). Virkningsmekanismen til kobberspiral er å forhindre befruktning. I tillegg har den effekt etter befruktning ved å gi en lokal endometrial inflammasjonsreaksjon som forhindrer at det befruktede egget fester seg. Kobberspiral er svært effektiv (tilnærmet 100%) opptil fem dager etter ubeskyttet samleie (1, 2).

Kobberspiral er den sikreste metoden for nødprevensjon, og et godt alternativ for kvinner der det er svært viktig å unngå svangerskap. Kvinnen kan beholde spiralen som prevensjonsmetode de neste fem årene, eller fjerne den etter neste menstruasjon (1).

Levonorgestrel
Ved bruk av levonorgestrel som nødprevensjon bør legemidlet tas så tidlig som mulig, helst innen 12 timer og senest innen 72 timer etter ubeskyttet samleie (3).

Menstruasjonssyklusen styres av flere hormoner. Eggløsningen utløses først og fremst av en plutselig og kraftig stigning av luteiniserende hormon (LH) (1). Den primære virkningsmekanismen til levonorgestrel er hindre og/eller forsinkelse av ovulasjon via hemming av konsentrasjonsstigningen av LH. Levonorgestrel påvirker kun ovulasjonsprosessen hvis det tas før LH-stigningen har startet. Legemidlet har ingen preventiv effekt hvis det tas senere i syklusen (3).

Risikoen for graviditet ved bruk av levonorgestrel som nødprevensjon synes å være 22 svangerskap/1000 kvinner (4).

Etter inntak av levonorgestrel kan oppstart av fast hormonell prevensjon skje umiddelbart. Det foreligger ingen kjente interaksjoner mellom fast hormonell prevensjon og levonorgestrel (1-3). Det er viktig å være avholdende eller bruke kondom inntil effekten av fast hormonell prevensjon er til å stole på. Tidspunktet for når kvinnen kan stole på hormonell prevensjon vil variere mellom de ulike prevensjonsmetodene (1).

Ulipristal
Etter ubeskyttet samleie bør ulipristal tas så raskt som mulig og innen 120 timer (5).

Ulipristal er en selektiv progesteronreseptormodulator som virker gjennom binding til progesteronreseptoren. Når denne brukes som nødprevensjon, er den primære virkningsmekanismen antatt å være hemming eller forsinkelse av eggløsningen ved at LH-stigningen undertrykkes (6).

Ulipristal er vist å være mer effektiv enn levonorgestrel (4-7). Årsaken til dette skyldes dens evne til å hindre eggløsningen selv etter at LH har begynt å stige, en effekt levonorgestrel ikke har (6).

Risikoen for graviditet ved bruk av ulipristal som nødprevensjon synes å være 13 (8-22) svangerskap/1000 kvinner (4).

Ulipristal, som virker gjennom å binde seg til progesteronreseptoren, kan påvirke effekten av prevensjon som inneholder progesteron. Progesteronholdig antikonsepsjon kan i tillegg redusere effekten av ulipristal (8). UpToDate, The Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare (FSRH), Sex & Samfunn og Stockleys anbefaler derfor at kvinner bør vente fem dager etter bruk av ulipristal før oppstart med hormonelle prevensjonsmidler (1, 7-9).

FSRH oppgir at kvinner som har inntatt progesteron innenfor en uke før ubeskyttet samleie teoretisk kan ha redusert effekt av ulipristal på grunn gjenværende progesteron i kroppen. Bruk av levonorgestrel i stedet for ulipristal kan vurderes hos denne pasientgruppen (9). UpToDate oppgir at hormonell prevensjon ikke bør startes opp tidligere enn fem dager etter å ha brukt ulipristal og at dette er fordi inntak av progesteron fra sju dager før og fem dager etter inntak av ulipristal kan redusere ulipristal sin evne til å hemme ovulasjon (7). De fleste kilder synes å fokusere mest på å unngå progesteronholdig prevensjon etter inntak av ulipristal enn hvilken påvirkning bruk av progesteron i dagene før inntak av ulipristal har på risikoen for graviditet.

I den godkjente norske preparatomtalen (SPC) til ulipristal oppgis det at bruk ikke kontraindiserer fortsatt bruk av vanlig hormonprevensjon, men ulipristal kan redusere den preventive virkningen av hormonell antikonsepsjon. Derfor kan en kvinne begynne eller fortsette å bruke hormonpreventiver etter å ha tatt ulipristal hvis hun ønsker det, men hun bør få råd om å bruke en pålitelig barrieremetode inntil neste menstruasjon (5). Anbefalingen fra produsenten er noe ulik hva andre oppslagsverk oppgir. Basert på tilgjengelig dokumentasjon anbefaler vi at det bør gå fem dager før kvinnen starter opp/fortsetter med fast hormonell prevensjon etter inntak av ulipristal (10).

Veiledning i apotek

  • Kartlegg tidspunktene for siste menstruasjon og det første ubeskyttede samleiet. Er det mer enn 3 døgn siden samleiet, bør ulipristal eller kobberspiral vurderes.
  • Bruker kvinnen til vanlig fast hormonell prevensjon kan levonorgestrel vurderes. Hvis kvinnen ønsker ulipristal bør hun unngå fast hormonell antikonsepsjon i fem dager etter inntak av ulipristal.
  • Kobberspiral er et godt alternativ for kvinner der det er svært viktig å unngå svangerskap.
  • Hvis kvinnen mener å ha hatt eggløsning i forbindelse med eller før samleie, kan kobberspiral være en mer effektiv nødprevensjon.
  • Bruker kvinnen fast hormonell antikonsepsjon og har problemer med compliance (etterlevelse) kan langtidsvirkende hormonell prevensjon som hormonspiral være et bedre alternativ.
  • Kvinner som ikke bruker fast prevensjon bør motiveres til slik bruk hvis hun har behov for nødprevensjon.