NSAIDs forskrives hyppig i Norge, og vel 800 000 individer får resepter på disse legemidlene hvert år ifølge Reseptregisteret. I sykehus brukes NSAIDs i postoperativ smertebehandling ved flere avdelinger. I ortopediske klinikker vil mange pasienter bruke legemidlene som betennelsesdempende og smertestillende ved brudd, bløtdelsskader og degenerative tilstander i muskel-skjelett.

NSAIDs kan gi bivirkninger i flere vev og organer som hjerte, nyre og mage-tarmkanalen. Det er kontroversielt om legemidlene påvirker tilheling av bløtdelsskader og frakturer. Det er omdiskutert om det er forskjell mellom selektive (koksiber, diklofenak) og ikke-selektive NSAIDs mht til bivirkninger.

Publikasjonen fant en forskjell mellom hva legene oppfatter som relevante forskrivningsfaktorer for NSAIDs og aktuell innkjøpsstatistikk hentet fra sykehusapotekenes legemiddelstatistikk (SLS). SLS fant en dominans av celekoksib i ortopedisk klinikk til forskjell fra andre klinikker i helseforetaket som kan forklares av at legene fulgte lokale retningslinjer.

Publikasjonen gir holdepunkter for at det er flere faktorer som påvirker forskrivning av NSAIDs, og det er interessant at 91 % av legene ønsket oppdatering om legemiddelgruppen.

Publikasjonen er basert på en masteroppgave i farmasi som ble utført ved RELIS Vest fra 2016-17 og kan leses her.