Trygg Mammamedisin er en tjeneste for gravide og ammende som har spørsmål om legemiddelbruk. Tjenesten driftes av RELIS. Trygg Mammamedisin startet som en nettbasert tjeneste i 2011, og ble supplert med en telefontjeneste i 2016. Siden oppstarten av Trygg Mammamedisin har det vært stadig økende pågang, og ved utgangen av 2019 var nær 30 000 spørsmål fra gravide og ammende besvart. I denne kommentarartikkelen beskrives utviklingen av Trygg Mammamedisin, samt erfaringer fra 8 års drift av tjenesten. Mulige strategier for videre utvikling av tjenesten diskuteres også.

Artikkelen kan leses i fulltekst her.