RELIS Nord-Norge er lokalisert ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø og har ledig stilling for cand.pharm/master i farmasi eller lege som leder. Arbeidsoppgaver vil være:

  • Personal-, drift- og økonomiansvar for senteret
  • Delta i ledergruppen i RELIS og samhandle med Statens legemiddelverk (tilskuddsforvalter for RELIS)
  • Delta i daglig drift, utvikling og kvalitetssikring av RELIS’ tjenester rettet mot helsepersonell og publikum

Se stillingsannonsen her!