RELIS Nord-Norge søker ny leder i 100% stilling. Søknadsfrist 10. august 2020.

RELIS Nord-Norge er lokalisert ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø og har ledig stilling for cand.pharm/master i farmasi eller lege som leder. Arbeidsoppgaver vil være:

  • Personal-, drift- og økonomiansvar for senteret
  • Delta i ledergruppen i RELIS og samhandle med Statens legemiddelverk (tilskuddsforvalter for RELIS)
  • Delta i daglig drift, utvikling og kvalitetssikring av RELIS’ tjenester rettet mot helsepersonell og publikum

Se stillingsannonsen her!

RELIS Nord-Norge søker også rådgiver i 100% fast stilling. Søknadsfrist 10. august 2020.

RELIS Nord-Norge er lokalisert ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø og har ledig stilling for cand.pharm/master i farmasi eller lege som rådgiver. Arbeidsoppgaver vil være:

  • Svare på spørsmål om legemidler og legemiddelbruk fra helsepersonell og publikum
  • Behandle meldinger om mistenkte legemiddelbivirkninger
  • Delta i arbeidet med kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) hos fastleger i regionen
  • Bidra i nasjonale arbeidsgrupper i RELIS
  • Delta i øvrig drift, kvalitetssikring og utvikling av RELIS sine tjenester for helsepersonell og publikum

Se stillingsannonsen her!