Lena Skår Brekkhus

Lena

Master i Farmasi

Telefonnummer: 55975360

lena.skar.brekkhus@helse-bergen.no

Lena er Master i Farmasi frå Universitet i Bergen i 2018. Masteroppgåva om kartlegging av antibiotikaresistens i det marine miljøet og potensialet for etablering og overføring av gener som koder for antibiotikaresistens i dyremodell, skreiv ho ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Ho har også arbeidserfaring frå apotek.