KUPP innstilte alle besøk da Norge stengte ned i mars. Smittesituasjonen gjør at vi fortsatt vurderer det som lite hensiktsmessig å tilby fysiske besøk inntil videre. Vi har derfor utviklet en mulighet til å gjennomføre besøk via videoplattformer.

Kampanjen Riktigere bruk av opioider ved langvarige, ikke-maligne smerter ble lansert høsten 2019. Hittil har omtrent 1000 av landets 4500 fastleger mottatt besøk med dette kampanjen. Nå vil vi kunne tilby besøk til fastleger over hele landet ved videoteknologi. Fastlegene har hatt en voldsom økning i antall videokonsultasjoner dette året, og vi tror dette gjør at svært mange av fastlegene både er innstilt på og forberedt på å gjennomføre slike besøk på video.

Besøkene er som tidligere beregnet til å ta 20-30 minutter. Vi har mulighet til å gjennomføre videobesøk på ulike teknologiske plattformer.

Fastleger som ønsker besøk kan selv velge ønsket tidspunkt og bestille her.

Benytt gjerne også sjansen til å lese mer om KUPP på hjemmesiden legemidler.no.