Rasjonell bruk av eksisterende antibiotika blir stadig viktigere. Antibiotikabruk som er basert på kunnskap om preparatenes farmakokinetiske og farmakodynamiske egenskaper, vil oftest gi bedre behandlingseffekt og kan også bidra til å redusere resistens og gi mindre bivirkninger.

I denne artikkelen går forfatterne inn på hvordan grupper av antibiotika har ulike dose–respons-profiler for antimikrobiell aktivitet, viser hvordan fagfeltene farmakologi og mikrobiologi kombineres for å gi kliniske anbefalinger og trekker frem noen utvalgte strategier for praktisk optimalisering av antibiotikabehandling.

Les hele artikkelen her.