Medarbeidere fra RELIS har nylig publisert en artikkel som belyser interaksjoner knyttet til legemidler brukt i behandling mot ADHD. Vår erfaring er at det hyppig er behov for beslutningsstøtte i klinikken når disse legemidlene kombineres for behandling av ADHD eller komorbide sykdommer eller symptomer.

Spørsmål til RELIS Vest fra de siste 10 årene ble gjennomgått for å identifisere spørsmål-svar-par som omhandlet interaksjoner med ADHD-legemidler. Interaksjonene ble klassifisert med hensyn til alvorlighetsgrad, type/grad av dokumentasjon og anbefalt håndtering i henhold til interaksjonsdatabasen Stockley’s interactions checker (SIC). I tillegg ble rådet fra RELIS sammenlignet med det gitt i SIC.

Totalt 61 spørsmål-svar-par som omhandlet 96 legemiddelkombinasjoner ble inkludert, hvorav 33 potensielle interaksjoner ble identifisert i henhold til SIC. Over 90 % av spørsmålene kom fra spesialister og omhandlet hovedsakelig voksne. Ingen av interaksjonene var kontraindisert og i 75 % av tilfellene var rådet fra RELIS i samsvar med det i SIC. Metylfenidat var det ADHD-legemidlet som oftest var involvert, og interagerende legemiddel var i nærmere 70 % av tilfellene fra ATC-gruppen N.

Hele artikkelen, som inngår i forskningstemaet «Drug Interactions in the Real World», er fritt tilgjengelig på nett.