Samhandling, informasjonsflyt og kvalitet i legemiddelbehandling

Vi inviterer til fagkonferanse for leger, sykepleiere, vernepleiere og farmasøyter 3. oktober 2017 og to kurskvelder 11. og 18. oktober 2017 (primært for leger, men åpent også for andre) i Tromsø. Fagkonferansen og kurskveldene utgjør til sammen et klinisk emnekurs for allmennmedisin (15 t).

Målet er å rette fokus på samhandling og informasjonsflyt mellom behandlere og behandlingsnivå i kommune- og spesialisthelsetjenesten, for å sikre kvalitet i legemiddelbehandlingen. Forelesningene vil dekke samhandling på legemiddelområdet, i tillegg til de konkrete temaområdene antibiotika, KOLS og "blodfortynnende".

Arrangører er RELIS Nord-Norge ved UNN, Tromsø kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms, Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) ved UNN og UiT Norges arktiske universitet.

 

Klinisk emnekurs og kurskvelder

Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforening tellende for følgende legespesialiteter:
ALLMENNMEDISIN (klinisk emnekurs, 15 timer)

For å få godkjent det kliniske emnekurset må legen delta på fagkonferansen og begge kurskvelder, i tillegg til skriftlig besvarelse av kasuistikker. For fagkonferansen er det krav om tilstedeværelse, men for kurskveldene er også deltakelse via videokonferanse/Skype godkjent.

Kurskveldene er åpne for alle, med forbehold om tilgjengelige plasser. Velg da henholdsvis første, andre eller begge kurskvelder under påmeldingen.

 

Praktisk

Fagkonferansen: Tabletten auditorium, Farmasibygget, UiT

Kurskvelder: Auditorium under helibasen (ved legevakta), UNN

Det er få parkeringsplasser på UiT/UNN.  Buss anbefales (rute 20 og 21).

Man kan også delta på fagkonferansen 3. oktober 2017 via strømming (link sendes til de som ønsker dette ved påmelding).

 

Ved spørsmål om fagkonferansen, kontakt: toril.bulow@tromso.kommune.no

Ved spørsmål om klinisk emnekurs for leger eller kurskveldene, kontakt: terje.nilsen@unn.no

 

Program

Fagkonferanse, tirsdag 3. oktober 2017

Møteleder: [Navn]

Klokken Program
08:00-08:30 Registrering/kaffe
08:30-08:45 Velkommen
08:45-09:30

Antibiotika til eldre
[Foreleser], RELIS Nord-Norge
09:30-09:45 Pause
09:45-10:05

[Prosjekt UNN]
[Geriatrisk seksjon, UNN]
10:05-10:25

Forprosjektet «Enhetlig dokumentasjon i ulike journalsystem»
Karl Johan Olsen, prosjektleder, Nordavind utvikling
10:25-10:45

Masteroppgave i farmasi «Årsaker til uoverensstemmelser i legemiddellister»
[Farmasistudent]
10:45-11:00 Pause
11:00-12:00

Multidose - en velsignelse eller forbannelse
Morten Finckenhagen, overlege, Statens legemiddelverk
12:00-12:45 Lunsj

12:45-14:15

 

Reisen gjennom helsevesenet – et puslespill eller et stigespill?
Samhandling, informasjonsflyt og kvalitet i legemiddelbehandling
Ellen Riksvold, farmasøyt, Tromsø kommune
[Hjemmesykepleier], Tromsø kommune
Sirin Johansen, fastlege, Nordbyen legesenter
Lilli Minh Nguyen, farmasøyt, i pasientsentrert helsetjenesteteam
Lena-Kristin Nerdal, overlege, alderspsykiatrisk enhet, UNN
Åshild Moen Pedersen, sykehjemslege, Sør-Tromsøya sykehjem

14:15-14:30 Pause/besøke stands
14:30-15:15

Livet med færre antibiotika
Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi, UiT Norges arktiske universitet
15:15-15:30 Oppsummering/veien videre

 

Første kurskveld, onsdag 11. oktober 2017
Møteleder: Terje Nilsen

Klokken Program
17:30-18:00 Kaffe og frukt
18:00-18:45 Akutt forverring av KOLS
Hasse Melbye, professor Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
18:45-18:50 Fem-minutt
18:50-19:35

Inhalasjonsteknikk og betydning for effekt
Espen Kolberg, farmasøyt
19:35-20:00 Beinstrekk m/kaffe
20:00-20:30

Egenbehandling av KOLS
[Lege]
20:30-21:00

Gjennomgang og diskusjon av kasuistikk
Terje Nilsen, farmasøyt, RELIS Nord-Norge, UNN

 

Andre kurskveld, onsdag 18. oktober 2017
Møteleder: Trude Giverhaug

Klokken Program
17:30-18:00 Kaffe og frukt
18:00-18:45

Dobbel- og trippelbehandling med nye antitrombotika ved koronarsykdom
Per-Jostein Samuelsen, farmasøyt, PhD, RELIS Nord-Norge, UNN
18:45-18:50 Fem-minutt
18:50-19:35

Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK): erfaringer og praksis etter noen års bruk
Kristina Larsby, overlege, hjertemedisinsk avdeling, UNN
19:35-20:00 Beinstrekk m/kaffe
20:00-20:30

Monitorering av DOAK
[Klinisk farmakolog, UNN]
20:30-21:00

Gjennomgang og diskusjon av kasuistikk
Trude Giverhaug, farmasøyt, PhD, RELIS-Nord-Norge, UNN

Påmelding

Jeg vil delta på:

 • Tid

 • Målgruppe

  Leger, sykepleiere, vernepleiere og farmasøyter i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Troms.

 • Kurssted

  UiT (fagkonferanse) og UNN (kurskvelder) i Tromsø

 • Kursavgift

  Ingen, men opphold og reise må dekkes selv. Det serveres enkel lunsj på fagkonferansen.

 • Påmeldingsfrist

  22. september 2017