Legemiddelbehandling til pasientens beste

Mandag og tirsdag 12. og 13. februar 2018 arrangerer RELIS Sør-Øst og seksjon for klinisk farmakologi, OUS Ullevål, et 15 timers emnekurs i Oslo. Tittelen på kurset er «Legemiddelbehandling til pasientens beste».

 

Det er søkt godkjenning fra Legeforeningen for følgende spesialiteter:

Allmennmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, indremedisin, klinisk farmakologi, lungesykdommer, nevrologi, psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin.

Alle deltagerne må melde seg på via www.deltager.no/reliskurs2018 innen 2. februar 2018. Betaling gjøres i forkant, det vil ikke bli sendt ut faktura.

Kontakt oss gjerne ved RELIS Sør-Øst dersom du har ytterligere spørsmål om kurset:

Telefon: 23 07 55 00 eller e-post: kurs.relis@ous-hf.no

Sett av datoene 12. og 13. februar 2018 og meld deg på et spennende to-dagers kurs i Oslo!

 

Mandag 12. februar 2018 (dag 1)

08:45 REGISTRERING og kaffe/te
09:15

VELKOMMEN
Tone Westergren, farmasøyt. Leder RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus (OUS)
 
SENTRALNERVESYSTEMET
09:30

Forskrivning av kjørefarlige legemidler og førerkortforskriften
Overlege Knut Hjelmeland
10:15

Klinisk bruk av alkoholanalyser
LIS Ilah Le Nygaard
11:00 Pause
11:15

Bruk av antiepileptika og TDM
Overlege Margrete Larsen Burns
12:00 LUNSJ
 
BARN
13:00

Astma og andre luftveisplager hos barn
Barnelege Roger Pedersen 
 
HJERTE-/KARSYSTEMET
13:45

Grunnleggende prinsipper i hypertensjonsbehandling
Overlege Aud Høieggen
14:30 Pause
14:45

Ny og spennende overvåkning av blodtrykksmedisiner
LIS Camilla Lund Søraas
15:30

Fedme og forebyggende behandling
Overlege Serena Tonstad
16:15 Pause
16:30

Hvordan dosere legemidler til fedmeoperert
Overlege Stephen Hewitt
17:15 SLUTT

 

Tirsdag 13. februar 2018 (dag 2)

 
SØVN

  FARMAKOLOGI
08:30

Interaksjoner som årsak til bivirkninger og mangelfull effekt
Professor Hege Christensen
09:15

Diskusjon i salen med ulike eksempler på interaksjoner i allmennpraksis
RELIS Sør-Øst
09:45 Pause
 
ADHD
10:00

Behandling av ADHD hos barn og unge
Lege og ph.d. Berit Hjelde Hansen
10:45

Hvordan behandle ADHD hos gravide og ammende
Cand. pharm. Gro Cecilie Havnen
11:30 LUNSJ
12:30

Er det greit å bruke kvetiapin i søvnbehandling?
Cand. pharm og ph.d. Karen Boldingh Debernard
 
RESPIRASJONSSYSTEMET
13:15

KOLS-behandling i allmennpraksis
Spesialist i lungesykdommer Sjur Humerfelt
14:00 Pause
14:15

Astma-behandling i allmennpraksis
Spesialist i lungesykdommer Sjur Humerfelt
15:00

Hemmeligheten bak vellykket røykeslutt
Spesialist i lungesykdommer Sjur Humerfelt
15:45 Oppsummering, spørsmål
16:00 SLUTT

 

Logo Relis blaa_rgb                          ous

 • Tid

 • Målgruppe

  Leger som jobber innen allmennmedisin

 • Kurssted

  Thon Hotel Opera, Oslo

 • Kursavgift

  3600,- 

  Påmelding

 • Påmeldingsfrist

  2. februar 2018