Hensiktsmessig legemiddelbehandling

Mandag og tirsdag 11. og 12. februar 2019 arrangerer RELIS Sør-Øst og seksjon for klinisk farmakologi, OUS Ullevål, et 15 timers emnekurs om legemiddelbehandling. Kurset holdes i Oslo.

Kurset er godkjent som emnekurs allmennmedisin i emnet farmakoterapi (15 timer).
I tillegg er det godkjent som valgfritt kurs (15 timer) for spesialitetene:
alders- og sykehjemsmedisin, indremedisin, klinisk farmakologi, psykiatri samt geriatri (11 timer). For farmasøyter kvalifiserer kurset for 10 fevu-poeng.

Legeforeningens kursnummer: 33246

Alle deltagerne må melde seg på via https://www.deltager.no/reliskurs2019 innen 3. februar 2019.

Betaling gjøres i forkant, det vil ikke bli sendt ut faktura.

Kontakt oss gjerne ved RELIS Sør-Øst dersom du har ytterligere spørsmål om kurset:

Telefon: 23 07 55 00 eller e-post: kurs.relis@ous-hf.no

Sett av datoene 11. og 12. februar 2019 og meld deg på et spennende to-dagers kurs i Oslo!

Program

 • Tid

 • Målgruppe

  Leger som jobber innen allmennmedisin

 • Kurssted

  Meet Ullevål, Ullevål stadion, Oslo

 • Kursavgift

  3400,-


  Påmelding

 • Påmeldingsfrist

  3. februar 2019