Hensiktsmessig legemiddelbehandling

Mandag og tirsdag 11. og 12. februar 2019 arrangerer RELIS Sør-Øst og Seksjon for klinisk farmakologi, OUS Ullevål, et 15 timers emnekurs om legemiddelbehandling i Oslo.

Kurset er søkt godkjent som emnekurs i allmennmedisin (15 timer) i emnet farmakoterapi.
I tillegg er det søkt godkjenning for spesialitetene: allmennmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, geriatri, indremedisin, klinisk farmakologi, alders- og sykehjemsmedisin, og psykiatri. Det er i tillegg søkt godkjenning for fevu-poeng for farmasøyter.

Legeforeningens kursnummer: 33246

Alle deltagerne må melde seg på via https://www.deltager.no/reliskurs2019 innen 3. februar 2019.

Betaling gjøres i forkant, det vil ikke bli sendt ut faktura.

Kontakt oss gjerne ved RELIS Sør-Øst dersom du har ytterligere spørsmål om kurset:

Telefon: 23 07 55 00 eller e-post: kurs.relis@ous-hf.no

Sett av datoene 11. og 12. februar 2019 og meld deg på et spennende to-dagers kurs i Oslo!

Program

 • Tid

 • Målgruppe

  Leger som jobber innen allmennmedisin

 • Kurssted

  Meet Ullevål, Ullevål stadion, Oslo

 • Kursavgift

  3400,-


  Påmelding

 • Påmeldingsfrist

  3. februar 2019