Emnekurs i legemiddelbehandling 9. og 10. mars 2020

Mandag og tirsdag 9. og 10. mars 2020 arrangerer RELIS Sør-Øst og seksjon for klinisk farmakologi OUS Ullevål emnekurs i legemiddelbehandling. Kurset holdes i Oslo (Meet Ullevaal, Ullevaal Stadion).

Kurset er godkjent som emnekurs for allmennmedisin (15 poeng), og som valgfritt kurs for spesialitetene indremedisin (12 t), klinisk farmakologi, nevrologi, psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin (15 t), samt for alders- og sykehjemsmedisin (15 t).

Farmasøyter får 10 FEVU-poeng.

Mandag 9. mars (dag 1)
08:15 REGISTRERING og kaffe/te
08:45 VELKOMMEN
09:00 Opioider -bruk og nedtrapping
Audun Stubhaug, professor, overlege, avd. for anestesiologi OUS
09:45 Medikamentell behandling av nevropatiske smerter
Audun Stubhaug, professor, overlege, avd. for anestesiologi OUS
10:30 Pause
10:45 Cannabinoider – mot smerter med mer. Hva vet vi, egentlig?
Tone Westergren, cand. pharm., seksjonsleder, RELIS Sør-Øst
11:30 LUNSJ
12:30 Legemidler som årsak til nevrologiske symptomer
Arne Reimers, spesialist i klinisk farmakologi, dr.philos., overlege, Lund Sverige
13:15 Pause
13:30 Epilepsibehandling ved graviditet og amming
Arne Reimers, spesialist i klinisk farmakologi, dr.philos., overlege, Lund Sverige
14:15 Pause
14:30 Langtidseffekter hos barn etter legemiddelbruk i svangerskapet
Gro C. Havnen, cand. pharm., RELIS Sør-Øst
15:15 Pause
15:30 Behandling av svangerskapskvalme –kan det gjøres bedre?
Gro C. Havnen, cand. pharm., RELIS Sør-Øst
16:15 Slutt
   
Tirsdag 10. mars (dag 2)
08:30 Psykofarmaka for «dummies»
Lina Bruun, spesialist i klinisk farmakologi.
Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus
09:15 Interaksjoner. Kasuistikker
Anne Katrine Eek, cand. pharm., RELIS Sør-Øst
09:45 Pause
10:00 Nye antidiabetika i allmennpraksis
Kristian Furuseth, spesialist i allmennmedisin, fastlege
10:45 Legemidler mot demens
Bjørn Licthwarck, spesialist i allmennmedisin og forsker
11:30 LUNSJ
12:30 Legemiddelopptak etter fedmekirurgi
Hege Merete Krabseth, spesialist i klinisk farmakologi, overlege, St.Olavs hospital
13:15 Pause
13:30 Plantebaserte produkter – hvor farlig er det?
Cecilie Sogn Nergaard, cand.pharm., dr.scient, RELIS Sør-Øst
14:00 Medisiner ved røykeslutt
Jørn Ossum, spesialist i allmennmedisin, fastlege
14:45 Pause
15:00 Legemiddelmangel i praksis; hva gjør allmennpraktikeren?
Per Wiik Johansen, spesialist i klinisk farmakologi, dr.med., seksjonsoverlege ved Seksjon for legemiddelkomité og -sikkerhet OUS
15:45 Oppsummering, spørsmål
16:00 SLUTT

 

Påmelding

Sett av datoene 9. og 10. mars 2020 for et spennende to-dagers kurs i Oslo!

 • Tid

 • Målgruppe

  Leger og farmasøyter

 • Kurssted

  Meet Ullevål

 • Kursavgift

   3400,-

  Påmelding her

 • Påmeldingsfrist

  2. mars 2020