RELIS Sør-Øst

RELIS Sør-Øst er ett av fire regionale legemiddelinformasjonssentre i Norge som tilbyr helsepersonell gratis og produsentuavhengig legemiddelinformasjon. Senteret er en del av Avdeling for farmakologi ved Oslo Universitetssykehus HF.

Hvis du jobber som helsepersonell i helseregion Sør-Øst, kan du kontakte oss for å få svar på legemiddelspørsmål eller rapportere mistenkte bivirkninger.

Vi kommer gjerne og informerer på din arbeidsplass om hva RELIS er, bivirkningsarbeidet eller for å undervise deg og dine kolleger om legemiddelrelaterte temaer.

RELIS Sør-Øst og Avdeling for farmakologi arrangerer hvert år et kurs om legemidler i en problemløsende hverdag.

RELIS Sør-Øst gruppe bilde

Vi samarbeider med Seksjon for klinisk farmakologi ved Oslo Universitetssykehus. Les mer om deres aktivitet

Ansatte RELIS Sør-Øst

 • RELIS Sør-Øst

  Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet

  Postboks 4950 Nydalen

  0424 Oslo

  Telefon: 23 07 55 00

  Telefon er bemannet:
  mandag-fredag kl. 10-15

  Send e-post

 • Samarbeidspartnere