Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 1009, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 25.07.2005

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Anabole steroider brukt av far og risiko for foster

Dato for henvendelse: 25.07.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 1009, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kvinne, gravid i ca 10 uke. Mannen har brukt anabole steroider over lengere tid, også før og under befruktning. Utgjør dette noen risiko for fosteret?

SVAR: Det finnes generelt lite forskningsresultater og informasjon om hvordan fars bruk av legemidler kan påvirke fosterutviklingen. Det er kjent at bruk av anabole steroider kan påvirke mannens forplantningsevne (1). I en tidligere RELIS-utredning vises det til en studie hvor sædkvaliteten til 30 mannlige bodybuildere ble studert (2). Av de som brukte anabole steroider var det 18 % som hadde normal sædkvalitet, resten hadde enten azoospermi eller oligospermi. Morfologisk var det kun tre av femten som hadde normale spermier.

Vi har ikke funnet publiserte studier elle kasuistikker som beskriver påvirkning av foster som følge av menns bruk av anabole steroider. Selv om sædkvaliteten er redusert hos personer som bruker anabole steroider, finnes det ingen holdepunkter for at slikt misbruk kan medføre skader på fosteret. Teoretisk kan man tenke seg at befruktning muligens kunne skjedd med en skadet sædcelle, men sannsynligheten for dette er liten ettersom patologiske sædceller har nedsatt motilitet og dermed mindre evne til å befrukte morens egg (1).

Referanser
  1. 1. Drugline database (Sverige) 1997; spm.nr. 13344.
  2. 2. RELIS database 2004; spm.nr. 702, RELIS Øst. (www.relis.no)