Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 1076, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 20.09.2005

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sink, selen og antioksidanter og sædkvalitet

Dato for henvendelse: 20.09.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 1076, RELIS Øst

SPØRSMÅL: En kunde sliter med å bli gravid, hennes mann har dårlig sædkvalitet. Hun har lest at sink, selen og eventuelt antioksidanter kan bedre sædkvaliteten. Apotekfarmasøyt søkt litt på internett, men finner lite dokumentasjon på dette. Vet RELIS noe om hvor dokumentert dette er og eventuelt hvilke mengder man bør bruke? Og er det andre vitaminer og mineraler som kan være nyttige i denne sammenhengen?

SVAR: Ved søk i tilgjengelige databaser og litteratur finner vi mangelfull og divergerende dokumentasjon om sinks, selens og antioksidanters effekt på sædkvalitet. Studiene som foreligger er utført med forskjellige behandlingsregimer, få pasienter og forskjellige endepunkter. Det mangler et tilstrekkelig antall randomiserte, dobbel-blindet, placebo-kontrollerte studier som dokumenterer de enkelte midlers direkte effekt på sædkvaliteten.

Det kan imidlertid være et rasjonale for å bruke disse midlene, da dårlig sædkvalitet kan være assosiert med oksidative skader (1). Men vi kan ikke utfra vurdert dokumentasjon gi et anbefalt behandlingsregime.

Agarwel et al (1) er en oversiktsartikkel av litteraturgjennomgang av publiserte studier på antioksidanter og sædkvalitet. Artikkelen oversendes sammen med svaret.

Referanser
  1. 1. Agarwal A et al. Role of antioxidants in treatment of male infertility: an overview of the literature. RBM Online 2004; 8 (6): 616-627.