Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 1175, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 01.12.2005

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lorenzo's olje og johannesurt

Dato for henvendelse: 01.12.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 1175, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient bruker Lorenzo's olje mot muskelspenninger. Kan dette produktet kombineres med johannesurt?

SVAR: Vi har ikke funnet muskelspenninger omtalt som indikasjon for Lorenzo's olje, men vi har funnet at produktet brukes oralt hos barn med adrenoleukodystrofi og ved adrenomyeloneuropati hos voksne (1).

Lorenzo's olje inneholder erukasyre ('erucic acid') og oleinsyre ('oleic acid') i 1:4 ratio. Vi har ikke funnet noe informasjon om eventuelle interaksjoner mellom Lorenzo's olje og johannesurt (1, 2). Det er ikke kjent at johannesurt interagerer med fettsyrer, det er dermed lite sansynlig at det er noen interaksjoner mellom Lorenzo's olje og johannesurt.

Referanser
  1. 1. Natural Medicines Comprehensive Database. Lorenzo's oil. http://www.naturaldatabase.com/ (01.12.2005).
  2. 2. Natural Medicines Comprehensive Database. St. Johns wort. http://www.naturaldatabase.com/ (01.12.2005).