Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 1263, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 29.12.2005

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kosttilskudd og trigging av kardiale arytmier

Dato for henvendelse: 29.12.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 1263, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Finnes det noen sammenheng mellom inntak av kosttilskudd som Omega -3, tran, folsyre eller vitaminer og trigging av kardiale arytmier?

SVAR: Generelt vil vi ikke tro at inntak av anbefalte doser (se referanse 1 og 2) av kosttilskudd som omega-3, folsyre eller andre vitaminer kan trigge av kardiale arytmier. Ved gjennomgang av monografier for de ulike vitaminene finner vi at de fleste av disse ikke forbindes med arytmier, selv i høye doser (3). Vitamin D er det vitaminet som har høyest risiko for toksisitet. Dette skyldes at høye doser vitamin D kan gi hyperkalsemi, og kardiale arytmier kan være blant symptomene ved alvorlig hyperkalsemi (3).

I et oppslagsverk om bivirkninger fremkommer det heller ikke at vitaminer assosieres med kardiale arytmier (4). Dog kan det nevnes at høye doser niacin (et B-vitamin), som brukes for å redusere serumlipider, også har vasodilatoriske egenskaper. Hypotensjon og takykardi kan forekomme etter inntak av høye doser niacin (5).

I en oversiktsartikkel om arytmier assosiert med vitaminer og kosttilskudd vises det til at omega-3-fettsyrer antas å ha en gunstig effekt på hjerte, bl.a. en antiarytmisk effekt. Likeledes kan antioksidantene vitamin C og E være gunstig for hjerte, men effekten er noe omdiskutert. I denne artikkelen fremkommer det ikke at noen av vitaminene kan ha arytmiske effekter, men det hevdes at noen urter har slik virkning (6).

Konklusjon
Vi har ikke funnet at inntak av anbefalte doser vitaminer eller omega-3 er assosiert med kardiale arytmier. Dog kan alvorlig hyperkalsemi, som følge av høye doser D-vitamin, muligens gi arytmi (blant flere andre symptomer). Høye doser niacin kan gi hypotensjon og takykardi.

Referanser
  1. 1. Sosial- og helsedirektoratet. Tabell anbefalt inntak av vitaminer. http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00001/Tabell_anbefalt_innta_1531a.doc
  2. 2. Sosial- og helsedirektoratet. Tabell anbefalt inntak av mineraler og sporstoffer. http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00001/Tabell_anbefalt_innta_1530a.doc
  3. 3. Mason, P. Dietary Supplements. Pharmaceutical Press. Electronic version, (13. januar 2006).
  4. 4. Dukes MNG, Aronson JK editors. Meyler's side effects of drugs 2000; 14th ed.: 1338-57.
  5. 5. Dollery C, editor. Therapeutic drugs 1999; 2nd ed.: N59-N61.
  6. 6. Chung MK. Vitamins, supplements, herbal medicines, and arrhythmias. Cardiol Rev 2004; 12(2): 73-84.