Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1299, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 13.02.2006

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Solhatt til pasient med diabetes

Dato for henvendelse: 13.02.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1299, RELIS Øst

SPØRSMÅL: I pakningsvedlegget til Solhatt dråper (echinacea) står det at det ikke skal brukes av pasienter med progressiv autoimmun sykdom. Farmasøyt spør hva som er årsaken til denne advarselen og om diabetes (type I og/eller II) faller inn under en slik sykdomsgruppe.

SVAR: Type 1 diabetes skyldes insulinmangel på grunn av en autoimmun destruksjon av beta-cellene i de langerhanske øyer, og er således en autoimmun sykdom (1,2). Type 2 diabetes skyldes insulinresistens og utilstrekkelig insulinproduksjon, og har således ingen autoimmun komponent.

I pakningsvedlegget til Solhatt og i preparatomtalen til det godkjente naturlegemiddelet Echinagard sugetabletter står det at progressiv autoimmun sykdom (som multippel sklerose og collagenose) utgjør kontraindikasjon for bruk av preparatet (3). Echinacea antas å ha en immunstimulerende eller immunmodulerende effekt (3,4,5). Det er mulig at det er dette som ligger bak advarselen om bruk hos pasienter med progressiv autoimmun sykdom. Det finnes en kasuistikk der en person utviklet Sjøgrens syndrom (en autoimmun sykdom) etter bruk av echinacea (5).

Ved gjennomgang av flere kilder for informasjon om naturmidler (4,5) og ved søk i PubMed har vi imidlertid ikke funnet at bruk av echinacea er problematisk hos pasienter med type 1 diabetes og sykdommen regnes nok heller ikke blant de progressive autoimmune sykdommene.

Referanser
  1. 1. Kasper DL, Braunwald E et al, editors. Harrison's principles of internal medicine 2004; 16th ed.: 1956-9.
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (13. februar 2006).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Echinacea sugetabletter. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 11.09.2003).
  4. 4. Barnes J, Anderson LA, Phillipson JD, Herbal Medicines. Pharmaceutical Press. Electronic version, (13. februar 2006).
  5. 5. Natural Medicines Comprehensive Database. Echinacea. http://www.naturaldatabase.com/ (13. februar 2006).