Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1308, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 07.02.2006

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tannbivirkninger av irbesartan og etanercept

Dato for henvendelse: 07.02.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1308, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Mann, 61 år, bruker irbesartan (Aprovel) og etanercept (Enbrel). Han har brukt etanercept i 2 år for psoriasis. Tannlege reagerer på dårlige tenner og lurer på om dette kan skyldes legemiddel. Munntørrhet var ikke nevnt, men dette skal sjekkes ut med tanke på Sjøgrens syndrom (som kan ha sammenheng med grunnsykdommen).

SVAR: Tannbivirkninger er ikke omtalt i preparatomtalene eller i Micromedex verken for etanercept eller irbesartan (1-4).

Ved søk i PubMed og Embase på munnsykdom og tannsykdom (overordnede termer) i kombinasjon med etanercept, irbesartan, TNF hemmere og angiotensin II antagonister fant vi ingen relevante treff. Det er altså ikke beskrevet noen tannbivirkninger av disse legemidlene.

Vi har også undersøkt om det finnes rapporter i WHO's internasjonale bivirkningsdatabase som assosierer etanercept eller irbesartan med tannbivirkninger. Der finnes noen rapporter på 'tooth disorder' assosiert med etanercept, men disse var relativt mangelfulle og ingen var årsaksvurdert (5). Slike meldinger fra spontanrapporteringssystemet kan ikke benyttes alene for å fastslå årsakssammenheng mellom legemiddel og bivirkning.

Konklusjon
Ved gjennomgang av produktmonografier og ved søk i PubMed og Embase har vi ikke funnet at etanercept eller irbesartan er forbundet med tannbivirkninger. Det finnes noen rapporter i WHO's bivirkningsdatabase som assosierer etanercept med tannplager, men slike rapporter er for usikre til å fastlå noen årsakssammenheng.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Enbrel. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 01.08.2005).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Aprovel. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 09.01.2006).
  3. 3. Klasco RK (Ed): Etanercept (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (17. februar 2006).
  4. 4. Klasco RK (Ed): Irbesartan (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (17. februar 2006).
  5. 5. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 17. februar 2005.