Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1711, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 11.10.2006

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Krystallfiolett ved bleiedermatitt

Dato for henvendelse: 11.10.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1711, RELIS Øst

SPØRSMÅL: NAF har gitt motstridende råd i forbindelse med behandling av bleiedermatitt med krystallfiolett. De anbefaler i sin "gode råd" brosjyre om bleieutslett bruk av 0,5% liniment. På den andre siden produserer de 0,1% og skriver i sin formelsamling at det er færre bivirkninger ved bruk av 0,1% enn 0,5% og at 0,1% er spesielt godt egnet til små barn. Apotek spør hvilket råd de bør følge.

SVAR: RELIS har tidligere svart på spørsmål som omhandler den aktuelle problemstillingen, bl.a. når det gjelder årsaken til at det er ønskelig med så lav konsentrasjon som behandlingsmessig tilrådelig (1).

I denne utredningen er det referert til Hunskår og medarbeideres bok ''Allmennmedisin'' fra 1996. I utgaven fra 2003 er avsnittet om krystallfiolettbehandling oppdatert (2). Her anbefales det bruk av svakeste konsentrasjon, definert som 0,1-0,3%, ved bleiedermatitt hos små barn. Det er fortsatt ikke dokumentert forskjell i effekt mellom 0,1% og 0,5% krystallfiolettliniment.

Konklusjon
Vi mener bruk av 0,1% krystallfiolettliniment ved bleiedermatitt hos små barn bør være rådet som gis i apotek. Dette er også i overensstemmelse med den anbefaling som gis i allmennpraksis.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2006; spm.nr. 3841, RELIS Vest. (www.relis.no)
  2. 2. Hunskår S, redaktør. Allmennmedisin. Klinisk arbeid 2003; 2. utg.: 476.