Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 1891, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 25.01.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Digitoksin og steady-state

Dato for henvendelse: 25.01.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 1891, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Når oppnås steady-state for digitoksin etter digitalisering? Går det fortere enn hvis man starter opp med antatt vedlikeholdsdose?

SVAR: Digitalisering brukes når det er viktig å komme hurtig opp i serumkonsentrasjon med digitoksin. Man kan være heldig å nå steady-state-konsentrasjon i løpet av et fåtalls dager, men det avhenger av at digitoksindosene (både oppladnings- og vedlikeholdsdosene) og doseringsintervallet er tilpasset pasientens clearance og ønsket målkonsentrasjon.

De følgende farmakokinetiske formler brukes for å beregne steady-state og oppladningsdose:

Css,av=(F*D)/(CL*T), hvor Css,av er gjennomsnittelig steady-state serumkonsentrasjon, F er biotilgjengelighet, D er dose, CL er clearance og T er doseringsintervall (1).

D(L)=Vd*C(L), hvor D(L) er oppladningsdose, Vd er distribusjonsvolum og C(L) er serumkonsentrasjon av loadingdose.

En serumkonsentrasjonsmåling for å vurdere pasientens steady-state-nivå bør uansett tas etter ca. 1 måned. Anbefalt s-digitoksin har i de siste årene blitt noe redusert. Fürst anbefaler et serumkonsentrasjonsintervall for digitoksin på 8-15 nmol/l, mens Ullevål universitetssykehus anbefaler et serumkonsentrasjonsintervall for digitoksin på 10-25 nmol/l (2).

Konklusjon
Digitalisering kan fremskynde pasientens steady-state såfremt dosering og intervall er tilpasset i forhold til pasientens clearance og ønsket målkonsentrasjon. En eventuell serumkonsentrasjonsmåling av steady-state bør uansett vente en måneds tid etter oppstart.

Referanser
  1. 1. Rowland M, Tozer T, editors. Clinical pharmacokinetics 1995; 3rd. ed.
  2. 2. Klinisk farmakolog. Klinisk kjemisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, pers.medd. 29.01.2007.