Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 20, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 05.10.2001

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kabergolin og hormonell antikonsepsjon

Dato for henvendelse: 05.10.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 20, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Hvorfor bør man (evt.) ikke benytte hormonell antikonsepsjon i forbindelse med behandling med Dostinex (kabergolin, dopaminagonist og prolaktin-hemmer) slik det står i Felleskatalogen?

SVAR: I felleskatalogteksten står denne anbefalingen under overskriften "Forsiktighetsregler- Prolaktinom og symptomer på hyperprolaktinemi".

Det anses som kjent at kombinasjonspiller, dvs. behandling med etinyløstradiol og et gestagen som er tilstrekkelig til å inhibere FSH og LH sekresjon i hypofysen, til en viss grad kan stimulere prolaktin. Dette er også nevnt i Legemiddelhåndboken (1).

I Davies`s Textbook of Adverse Drug Reactions er nevnt at kombinasjonspiller kan gi forhøyet prolaktin og påfølgende galaktoré (3).

Det synes ikke å foreligge noen direkte interaksjoner mellom hormonelle antikonsepsjonsmidler og cabergolin (3)

Det er logisk å tenke seg at grunnen til at det anbefales bruk av en ikke hormonell kontrasepsjon i dette tilfelle er østrogenets potensielle stimulering av prolaktinnivået og vekstfremmende effekt på prolaktinom.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2001.
  2. 2. Davies DM et al, editors. Textbook of Adverse Drug Reactions 1998; 5th ed.
  3. 3. Dollery. Therapeutic Drugs 1999; 2nd ed.