Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2268, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 14.08.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Graviditet og alkohol

Dato for henvendelse: 14.08.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2268, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Stadig flere spør om risiko ved å ta alkohol i svangerskapet, når risiko er størst og om den er doseavhengig.

SVAR: En ekspertgruppe nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet har nettopp oppdatert en rapport om alkohol og graviditet (1).

Den konkluderer med at det per i dag ikke finnes noen sikker nedre grense for alkoholinntak i svangerskapet. Alkohol kan skade fosteret i alle faser av svangerskapet, skadevirkningene er livsvarige og gir et bredt spektrum av effekter. Det anbefales derfor totalavhold i hele svangerskapet.

Den best kjente skaden hos barn utsatt for alkohol i svangerskapet er føtalt alkoholsyndrom (FAS) som er karakterisert ved et spesielt utseende, veksthemning og forstyrrelser i sentralnervesystemet. Det kan også være andre misdannelser som f.eks. hjertefeil. FAS er særlig assosiert med betydelig alkoholforbruk i første trimester.

Barn med føtale alkoholeffekter (FAE) har normalt utseende, men de samme problemene med sentralnervesystemet som barn med FAS. Begge gruppene kan ha vært utsatt for alkohol gjennom hele svangerskapet. Pga. normalt utseende kan FAE være vanskeligere å diagnostisere.

Rapporten inneholder en tabellarisk oversikt over eksponering og effekter (1).

Referanser
  1. 1. Alkohol og graviditet. Sosial- og helsedirektoratet. Rapport IS-1284 (sist oppdatert: 09.07.2007). www.shdir.no/publikasjoner/rapporter/alkohol_og_graviditet_22882