Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2269, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 15.08.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tinnitus som mulig bivirkning av ziprasidon

Dato for henvendelse: 15.08.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2269, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Har ziprasidon (Zeldox®) vært assosiert med tinnitus? Pasienten bruker også metoprolol (Selo-Zok®).

SVAR: Vi har ved søk i aktuelle databaser (PubMed, EMbase, 1,2) og oppslagsverk (3) ikke funnet omtalt tinnitus som bivirkning av ziprasidon eller metoprolol.

I den norske preparatomtalen er imidlertid tinnitus beskrevet som en mindre vanlig (>1/1000,<1/100) bivirkning av ziprasidon, og som en sjelden (<1/1000) bivirkning av metoprolol (4,5). I den norske bivirkningsdatabasen finnes én rapport på tinnitus assosiert med ziprasidon. Årsakssammenhengen er klassifisert som mulig (6).

Referanser
  1. 1. Klasco RK (Ed): Ziprasidon (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (15.08.2007).
  2. 2. Klasco RK (Ed): Metoprolol (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (15.08.2007).
  3. 3. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zeldox. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 18.10.2006).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Selo-Zok. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 31.03.2004).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen, søk 15.08.2007.