Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2520, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 26.11.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-piller og antibiotika

Dato for henvendelse: 26.11.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2520, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kvinne på 19 år bruker lavdoserte p-piller av kombinasjonstypen (Yasminelle) og skal starte med en erytromycinkur (Ery-Max). Farmasøyt spør om hun bør unngå samleie under og en uke etter kur, og om hun bør vente med antibiotika til noen dager etter at hun hadde samleie. Hun spør også om det er riktig at jentene ikke skal slutte med p-piller dagen etter samleie, men ta dem en uke etter (hvis de slår opp med kjæresten like etter).

SVAR: P-piller og antibiotika
RELIS har flere ganger tidligere svart på lignende problemstillinger (1-2).

Det skal kort oppsummeres at dokumentasjonen på interaksjon mellom antibiotika og p-piller er sparsom, og bortsett fra rifampicin og griseofulvin som induserer CYP-enzymer, kjenner man ikke til noen mekanisme for en slik eventuell interaksjon. Anbefalingen er allikevel at kvinner som gjennomgår kortvarig behandling (opp til en uke) med antibiotika bør bruke annen prevensjon i tillegg til den perorale kombinasjons-p-pillen, det vil si mens antibiotika benyttes og i 7 dager etter at bruken er avsluttet (3).

Når i syklus er det greit å slutte og ta p-piller
Det anbefales ikke å slutte med p-piller midt i et brett, men fortsette brettet ut før man slutter.
På gynekologiske avdelinger får de stadig inn abortsøkende unge kvinner som forteller at de sluttet med p-piller etter at det ble slutt med kjæresten, men så var det ikke helt slutt likevel, de fikk ny kjæreste eller glemte noen p-piller og så ble de gravide (4). Ved stadige avbrytelser i p-pillebruken er det betydelig risiko for at eggløsning kan skje, med eventuelt graviditet som resultat. Hvis disse unge kvinnene har jevnlig prevensjonsbehov, er det bedre å stå kontinuerlig på p-piller enn stadige avbrytelser.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2005; spm.nr. 781, RELIS Nord_Norge. (www.relis.no)
  2. 2. RELIS database 2004; spm.nr. 748, RELIS Nord_Norge. (www.relis.no)
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ery-Max. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 22.06.2006).
  4. 4. Gynekolog. Kvinneklinikken, Ullevål Universitetssykehus. Pers. medd. 11.12.2007.