Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 2916, RELIS Øst

Publisert: 25.06.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Valg av sårsalve ved skrubbsår

Dato for henvendelse: 25.06.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 2916, RELIS Øst.

SPØRSMÅL: En kunde sier at en lege har anbefalt Brulidine fremfor Bacimycin og Pyricept til et skrubbsår. Farmasøyt spør hvilken av disse kremene/salvene som vil gi det bredeste antimikrobielle spekteret.

SVAR: Dibrompropamidin (Brulidine (R))
Dibrompropamidin er et aromatisk diamidin med bakteriedrepende effekt på gram-positive bakterier, og er mindre effektivt ved gram-negative og sporedannende organismer. Har effekt mot blant annet sopp, stafylokokker, streptokokker, klostridier, E. coli, Pseudomonas pyocyanea og Proteus vulgaris (1,2). Det er ikke sett resistensproblematikk, men sannsynligvis er det begrenset forbruk og dermed lite kunnskap om det.

Cetylpyridin (Pyrisept (R))
Cetylpyridin er en kvartær ammoniumsforbindelse som er bakteriedrepende på gram-positive bakterier, men nærmest ineffektiv på noen gram-negative bakterier (3). Det har også noe effekt på enkelte sopparter, men ikke på syrefaste bakterier og virus (1). Vi har ikke funnet noe informasjon om resistens ved bruk av cetylpyridin.

Bacitracin (Bacimycin (R))
Bacitracin er et polypeptidantibiotikum. Bacitracin er bakteriostatisk eller bakteriedrepende avhengig av konsentrasjonen lokalt på infeksjonsstedet (4). Stoffet er aktivt mot mange grampositive bakterier som stafylokokker, streptokokker, anarobe kokker, corynebakterier og klostridier, men også mot Actinomyces og Treponema pallidum. De fleste gram-negative bakteriene er resistente, men bacitracin er effektivt ved arter som Neisseria og Haemophilus influenzae, gonokokker, meningokokker og fusobakterier (1,2). Det er sett at noen stafylokokker har utviklet resistens mot bacitracin (2).

Effektiviteten av ulike sårsalver avhenger av hvilke bakterier som er tilstede. Generelt har sårsalvene god antibakteriell effekt mot gram-positive bakterier, men noe dårligere effekt mot gram-negative bakterier. Vi kan ikke se at det ene alternativet skal egne seg bedre enn det andre ved mindre overfladiske hudinfeksjoner. Det viktigste er å holde såret rent og evt. rense bort skitt og puss. Vi kan ikke se at sårsalve er indisert som profylakse, med unntak av sår forbundet med høy infeksjonsfare.

Vi har ikke funnet sammenlignende studier på effekt ved infiserte skrubbsår (Pubmed, Embase).

Referanser
  1. 1. Felleskatalog. http://www.felleskatalogen.no/ (Sist endret: 25. juni 2008).
  2. 2. Sweetman S (Ed), Martindale: The complete drug reference 35. London: Pharmaceutical Press. Electronic version (25. juni 2008).
  3. 3. Rowe RC, Sheskey PJ et al (editors). Pharmaceutical Excipients. Pharmaceutical Press and American Pharmacists Association. Electronic version, [Edition (15. november 2005)].
  4. 4. McEvoy GK, editor. The AHFS Drug Information 2007. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists; 2006. Electronic version, (18. juni 2008).