Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 2986, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 13.08.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Valg av prevensjon til kvinne med faktor V Leiden som fikk trombose under p-pillebruk

Dato for henvendelse: 13.08.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 2986, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om det finnes nyere data når det gjelder bruk av hormonell prevensjon og risiko for tromboemboli. Den aktuelle pasienten fikk trombose under p-pillebruk og er heterozygot for Leidenmutasjonen. Legen spør hvordan det er med Conludag, Cerazette, p-stav, Levonova ev. andre typer prevensjon.

SVAR: RELIS har flere ganger tidligere besvart henvendelser rundt valg av hormonell prevensjon til kvinner med Leidenmutasjon. Vi har ikke funnet at det har tilkommet ny informasjon som vil endre på tidligere anbefalinger. Spørsmålsstiller tilsendes de nyeste utredningene samt to utredninger fra Institut for rationel farmakoterapi i Danmark (1-4).

Konklusjonene fra disse er at kvinner med Leidenmutasjon foreløpig bør unngå bruk av kombinasjons-p-piller og minipiller/implantat med 3. generasjons progestogener, dvs. desogestrel (Cerazette og Implanon). Implanon (p-stav) inneholder etonogestrel som er den aktive metabolitten av desogestrel. Ett unntak er kvinner over 35 år eller kvinner som av andre grunner har økt risiko for arterielle tromboser. For disse anbefales 3. generasjons gestagener da det ser ut til at disse gir færre arterielle komplikasjoner.

Tilgjengelige data tyder ikke på økt koagulasjonsaktivitet ved bruk av 2. generasjons progestogen som levonorgestrel eller noretisteron. Minipiller (Conludag), intrauterint innlegg/hormonspiral (Levonova, Mirena) eller implantat (Jadelle) som inneholder levonorgestrel eller noretisteron kan derfor brukes av kvinner med Leidenmutasjon.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2008; spm.nr. 2583, RELIS Øst. (www.relis.no)
  2. 2. RELIS database 2008; spm.nr. 2610, RELIS Øst. (www.relis.no)
  3. 3. Institut for rationell farmakoterapi (Danmark). Valg av prævention hos kvinde med faktor V Leiden mutation. http://www.irf.dk (sitert 18. august 2008)
  4. 4. Institut for rationell farmakoterapi (Danmark). Tromboemboliske bivirkninger ved p-piller. http://www.irf.dk (sitert 18. august 2008)