Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 31, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 17.09.2001

 • RELIS Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Midler til bruk ved munntørrhet

Dato for henvendelse: 17.09.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 31, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør om dokumentasjon på og sikkerhet ved bruk av silikon til behandling av munntørrhet. Videre spørres det om dokumentasjon på følgende midler: OrAssistTM fra IPC-Nordic, YotulTM fra Biocosmetic, CaposolTM, olivenolje og tannkrem med vitamin B5.

SVAR: Munntørrhet (xerostomi) er først og fremst et problem for pasienter med Sjögren's syndrom og kreft i hode-halsregionen eller pasienter som får strålebehandling. Enkelte medikamenter kan også gi munntørrhet.

Munntørrhet kan behandles symptomatisk ved hyppig å drikke små mengder vann, bruke kunstig spytt, tyggegummi, pastiller etc. Enkelte pasienter vil imidlertid ha behov for systemisk behandling. Aktuelle midler er kolinerge stoffer som pilokarpin, cevimelin, betanekol og anetoltrition. Av disse er bare pilokarpin registrert i Norge. Andre midler som er forsøkt med mer eller mindre suksess er bromheksin, neostigmin, johimbin, kaliumjodid, nikotinsyre, eplesyre, vitamin A, urter (bakumondo-to, islandslav, Longovital, akupunktur, QiGong) og akupunktur. Elektrisk stimulering av tunge og gane er også forsøkt (1,2). Antioksydanter i form av vitaminene alfa-tokoferol (vitamin E) og betakaroten (vitamin A) er brukt før strålebehandling, men kun i en dyremodell (3). Shaw og medarbeidere (4) mener Oral BalanceTM tolereres spesielt godt. Til nattbehandling anbefaler de matolje uten smak eller smør på lepper og tunge.

Pedersen og Nauntofte (5) gir en god gjennomgang av Sjögren's syndrom. Blant de midler de mener har dokumentert effekt er LongovitalTM. Som symptomatisk behandling mener de pasienter ofte foretrekker hyppig fukting med vann fremfor kunstig spytt. De refererer en studie som konkluderer med at Zendium SalivaTM produkter som inneholder kolostrum er funnet å ha effekt på orale symptomer, egen bedømning av helsetilstand, ikke-stimulert sekret og Candidamengde. Det er imidlertid et stort antall produkter i samme gate tilgjengelig, og pasienter kan ha individuelle preferanser.

Warde's studie av BioteneTM og OralbalanceTM (http://laclede.com/dry_mouth.html) fant ingen overbevisende effekt sammenlignet med placebo hos pasienter som er strålebehandlet og konkluderer med at det er behov for en fase III studie (6). Kirstila og medarbeidere (7) fant at BioteneTM fjernet symptomer, men studien har ingen kontrollgruppe.

En helt fersk pilotstudie fra New Zealand har forsøkt emulsjon som et alternativ til vannbaserte eller oljebaserte produkter for å utnytte oljens bedre egenskaper som glattemiddel og samtidig fjerne oljesmaken som mange pasienter ikke aksepterer (8).

Forøvrig mangler kontrollerte, kliniske studier for en rekke av de nevnte stoffene og det foreligger heller ikke sammenlignende studier som kunne sagt noe om ev. forskjeller i effekt og bivirkninger for de kolinerge legemidlene.

Spørsmålet gjaldt opprinnelig bruk av silikon og ev. bivirkninger. Det ble ikke funnet noe dokumentasjon på bruk av silikon i behandling av munntørrhet eller bivirkninger ved slik bruk.

Videre ble det spurt om følgende midler:
OrAssistTM. Dette er en oral gel til bruk ved mukositt eller stomatitt. (www.ipc-nordic.dk/orassist.html)
CaposolTM. Skal være registrert i USA, men ble ikke funnet hverken i produktkataloger eller ved å bruke søkemotor. Alternative stavemåter ble forsøkt.
YotulTM Biocosmetic. Ble ikke funnet hverken i produktkataloger eller ved å bruke søkemotor. Alternative stavemåter ble forsøkt.
Olivenolje. Oljer er nevnt flere steder som antagelig bedre glattemidler enn kunstig spytt, men smaken kan være uakseptabel for mange.
Vitamin B5. Det er ikke funnet studier på bruk av vitamin B5, pantenol. En norsk studie (9) på bruk av krem ved hudreaksjoner ifm. strålebehandling konkluderer med ingen klinisk viktig effekt, mens en tysk studie på tørre øyne (10) fant øyedråper med pantenol bedre enn placebo for enkelte parametre, og en annen tysk studie på rhinitis sicca anterior (11) fant pantenol nesedråper bedre enn andre nesedråper for enkelte parametre. Resultatene fra disse studiene gir ikke grunnlag for å vurdere ev. effekt på munntørrhet.

Konklusjon
Det er funnet lite eller ingen dokumentasjon på bruk av de nevnte midlene til symptomatisk behandling av munntørrhet. Enkelte handelsvareprodukter ble ikke funnet. Oljer, herunder olivenolje, er nevnt i flere studier og oversikter å ha god virkning, men med lav pasienttoleranse grunnet smak.

Det er gjort søk på Medline, Embase og Drugline samt med søkemotor (www.google.com) på søkeord xerostomi og de individuelle produkt- eller substansnavn.

Referansene 1, 2, 3, 4, 5 og 8 samt utskrift av de to nevnte websidene oversendes spørsmålsstiller.

Referanser
 1. 1. Grisius MM. Salivary gland dysfunction: A review of systemic therapies. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001; 92(2): 156-62.
 2. 2. Guijarro BG, Sanchez AFL, Vallejo GH. Treatment of xerostomia. A review. Medicina Oral 2001; 6(1): 7-18.
 3. 3. Funegård U, Johansson I, Malmer B, Henriksson R, Ericson T. Can alfa-tocopherol and beta-carotene supplementation reduce adverse radiation effects on salivary glands? Eur J Cancer 1995; 31A(13/14): 2347-53.
 4. 4. Shaw MJ, Kumar NDK, Duggal M, Fiske J, Lewis DA, Kinsella T, Nisbet T. Oral management of patients following oncology treatment: literature review. Br J Oral Maxillofac Surg 2000; 38: 519-23.
 5. 5. Pedersen AM, Nauntofte B. Primary Sjögren's syndrome: oral aspects on pathogenesis, diagnostic criteria, clinical features and approaches for therapy. Expert Opin Pharmacother 2001; 2(9): 1415-36.
 6. 6. Warde P. A phase II study of BioteneT in the treatment of postradiation xerostomia in patients with head and neck cancer. Support Care Cancer 2000; 8(3): 203-8.
 7. 7. Kirstila V, Lenander-Lumikari M, Söderling E, Tenovuo J. Effects of oral hygiene products containing lactoperoxidase, lysozyme, and lactoferrin on the composition of whole saliva and on subjective oral symptoms in patients with xerostomia. Acta Oncol Scand 1996; 54(6): 391-7.
 8. 8. Lewisham KM, Ferguson MM, Rades T. Emulsions as oral moisturisers for the treatment of severe xerostomia. Pharmazie 2001; 56: 591-2.
 9. 9. Lokkevik E, Skovlund E, Reitan JB, Hannisdal E, Tanum G. Skin treatment with bepanthen cream versus no cream during radiotherapy - a randomized controlled trial. Acta Oncol 1996; 35(8): 1021-6.
 10. 10. Gobbels M, Gross D. Clinical study of the effectiveness of a dexpanthenol containing artificial tears solution (Siccaprotect) in treatment of dry eyes (in German). Klin Monatsbl Augenheilkd 1996; 209(2-3): 84-8.
 11. 11. Kehrl W, Sonnemann U. Dexpanthenol nasal spray as an effective therapeutic principle for treatment of rhinitis sicca anterior (in German). Laryngorhinootologie 1998; 77(9): 506-12.