Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 3224, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 03.12.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ginkgo biloba og virkning mot Alzheimer's

Dato for henvendelse: 03.12.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 3224, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Under omvisning på Tøyen er folk veldig opptatt av Ginkgo's virkning mot Alzheimers. Omviser ønsker informasjon.

SVAR: Ekstrakter fra blader fra treet Ginkgo biloba har blitt brukt mot en rekke lidelser som demens, inkludert Alzheimers sykdom, og plager generelt som man regner er forbundet med utilstrekkelig blodgjennomstrømning i hjernen (cerebrovascular insufficiency) hos eldre. Symptomer kan være hukommelsessvikt, hodepine, tinnitus (øresus), vertigo (svimmelhet) og konsentrasjonsproblemer (1).

Salg av Ginkgo-preparater er en enorm industri. Årlig regner man at amerikanere kjøper Ginkgo for over 100 millionar dollar for å få bedre hukommelse og/eller forebygge tap av hukommelsen (2). Det eksisterer en mengde teorier for en mulig virkningsmekanisme. Teoriene som flagges høyest er at G. biloba beskytter nervene mot oksidativt stress og øker blodgjennomstrømningen i hjernen (1). Det er utført et stort antall studier på mennesker for å undersøke ulike effekter av G. biloba. Disse har varierende kvalitet og resultatene er motstridende.

En stor kunnskapsoppsummering fra Cochrane (2007) med en gjennomgang av publiserte studier på området, konkluderte med at det ikke er noen overbevisende resultater fra studier som tilsier at G. biloba er effektiv mot demens eller kognitiv svikt (3).

Nylig ble det publisert en artikkel basert på en stor studie kalt "the Ginkgo Evaluation of Memory Study" (GEM-studien). Over 3000 personer på 75 år eller eldre ble rekruttert og fikk enten 120 mg av et velkarakterisert Ginkgo-ekstrakt (EGb 761) to ganger daglig eller placebotabletter. Deltagerne ble fulgt over en periode på ca. 6 år og gjennomgikk tester hver 6. måned. Det ble ikke funnet at Ginkgo-ekstraktet hadde effekt på hverken utvikling av demens eller Alzheimers sykdom (4).

Referanser
  1. 1. Natural Medicines Comprehensive Database. Ginkgo http://www.naturaldatabase.com/ (18. desember 2008).
  2. 2. Silver J. Ginkgo to prevent dementia? Forget about it. J Watch Psychiatr 2008; Nov. 18. (http://psychiatry.jwatch.org) (sitert 22. desember 2008)
  3. 3. Birks J, Grimley Evans J. Ginkgo biloba for cognitive impairment and dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD003120. DOI: 10.1002/14651858.CD003120.pub2.
  4. 4. DeKosky ST, Williamson JD et al. Ginkgo bilova for prevention of dementia. A randomized controlled trial. JAMA 2008; 300(19): 2253-62