Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3328, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 10.02.2009

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Måle nivå av nevrotransmittere

Dato for henvendelse: 10.02.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3328, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Lege spør på vegne av en pasient som mener han har for lite dopamin i kroppen om pasienten kan få målt sitt nivå av dopamin, serotonin og noradrenalin.

SVAR: Dette er svært kortlivede stoffer som ofte brytes ned eller reopptas på virkestedet, slik at en plasmakonsentrasjon ikke vil si noe om konsentrasjon der disse transmitterne skal virke i sentralnervesystemet. Da måtte man også eventuelt måle metabolitter av disse og det vil ikke gi noe som helst, da det ikke finnes referansenivåer av slike målinger. Dessuten dannes det mye adrenalin/noradrenalin fra binyremargen perifert, noe som ville gjort en tolkning av slike målinger nærmest umulig i forhold til å vite hva som er 'riktig nivå' (1).

Referanser
  1. 1. Overlege. Seksjon for klinisk farmakologi og toksikologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål, pers.medd. 17. januar 2009.