Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3536, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 27.05.2009

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Metylfenidat til gutt med von Willebrands sykdom

Dato for henvendelse: 27.05.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3536, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Gutt med von Willebrands sykdom skal starte med metylfenidat. Lege spør om det er ok.

SVAR: Von Willebrands sykdom gir økt blødningstendens pga. koagulasjonsdefekt. Metylfenidat påvirker ikke blodplater eller koagulasjonssystemet (1), og det skulle derfor ikke være noen spesiell risiko for pasienter med von Willebrands sykdom å starte med metylfenidat. Slik sykdom er heller ikke nevnt som forsiktighetsregel i preparatomtalen, ei heller er økt blødningstendens noen kjent bivirkning av metylfenidat (1,2,3).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ritalin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 18.06.2008).
  2. 2. Klasco RK (Ed): Methylphenidate (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (28. mai 2009).
  3. 3. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.: 2307-2313.