Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3623, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 02.07.2009

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ursolin® - innholdsstoff, indikasjon og ev. tilgjengelighet i Norge

Dato for henvendelse: 02.07.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3623, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient bruker Ursolin®. Lege spør hva det inneholder og om det eller noe tilsvarende finnes i Norge.

SVAR: Ursolin® inneholder ursodeoksykolsyre (1). Det finnes i Norge som Ursofalk® (2). Godkjente indikasjoner er til oppløsning av symptomatiske, små, røntgennegative gallestener og primær biliær cirrhose.

Referanser
  1. 1. Sweetman SC, editor. Martindale: The complete drug reference. Ursodeoxycholic acid. Pharmaceutical Press. Electronic version 2009, MedicinesComplete. Available at http://www.medicinescomplete.com/ (02.07.2009).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ursofalk. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 24.08.2004).