Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3874, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 24.11.2009

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ibuprofen, paracetamol og sædkvalitet

Dato for henvendelse: 24.11.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3874, RELIS Øst

SPØRSMÅL: En mannlig apotekkunde spiser paracetamol 10 g og ibuprofen 2-4 g daglig. Apotekfarmasøyt spør om dette kan påvirke sædkvaliteten (de forsøker å få barn).

SVAR: For kvinner er det kjent at betennelsesdempende legemidler (NSAIDs) kan redusere kvinners mulighet til å bli gravid. Årsaken til at det kan oppstå problemer er at betennelsesdempende legemidler hemmer dannelsen av prostaglandiner, som er av betydning for normal eggløsning. Preparatomtalene for NSAIDs skal nå være oppdatert med denne informasjonen (1).

Når det gjelder menn, er det langt mindre data og dermed mer usikkert. Det finnes enkelte in vitro studier (2,3) og én dyrestudie (4) som indikerer at NSAIDs interfererer med mannlig reproduksjonsevne. Vi har funnet én humanstudie, publisert som et korrespondanseinlegg i 2003, som viser at NSAIDs også muligens kan svekke reproduksjonsevnen hos mennesker (5). Denne studien rekrutterte menn fra en infertilitetsklinikk. Disse ble gruppert i henhold til selvoppgitt forbruk av NSAIDs i minst de siste 6 månedene før sædanalyse. De fant en signifikant nedgang i sædvolum hos den gruppen som tok NSAIDs daglig sammenlignet med kontrollgruppen (ikke NSAIDs) og med de som tok mindre enn 10 tabletter per måned. Det var også en nedgang i andelen levedyktige spermier hos de med daglig NSAIDs bruk sammenlignet med kontrollgruppen (andelen døde spermatozoer 25,4 % versus 21,3 %), samt en negativ korrelasjon mellom økende NSAIDs dose og spermiemotilitet. Forfatterne hevder derfor at NSAIDs ser ut til å ha en negativ effekt på mannens reproduksjonsevne, men at flere systematiske studier er nødvendig. Det skal tillegges at av NSAIDs brukere var det omkring 70 % i denne studien som brukte acetylsalisylsyre.

Vi har ikke funnet at paracetamol påvirker reproduksjonevnen hos menn.

Konklusjon
Det er kjent at bruk av NSAIDs kan redusere kvinners mulighet til å bli gravid. Det er mindre data vedrørende en eventuell negativ effekt hos menn, men enkelte studier antyder at kronisk bruk av NSAIDs kan redusere menns reproduksjonsevne.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Betennelsesdempende legemidler: kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. (sist gjennomgått 30.06.2005). http://www.legemiddelverket.no.
  2. 2. Joyce CL, Nuzzo NA et al. Evidence for a role of cyclooxygenase (prostaglandin synthetase) and prostaglandins in the sperm acrosome reaction and fertilization. J Androl 1987; 8(2): 74-82.
  3. 3. Porat-Soldin O, Soldin SJ. Preliminary studies on the in vitro and in vivo effect of salicylate on sperm motility. Ther Drug Monit 1992; 14(5): 366-70.
  4. 4. Seleey RR. Effect of indomethacin on reproduction under laboratory and field conditions in deermice (Peromyscus maniculatus). Biol Reprod 1983; 28(1): 148-53.
  5. 5. Martini AC, Molina RI et al. Analysis of semen from patients chronically treated with low or moderate doses of aspirin-like drugs. Fertil Steril 2003; 80(1): 221-2.