Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3910, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 10.12.2009

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kandesartan og FEMAL Balance Overgang

Dato for henvendelse: 10.12.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3910, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient med hypertensjon behandles med kandesarten (Atacand). Pasienten har noe varierende trykk i perioder, og lege spør om pasientens helsekostprodukt FEMAL Balance Overgang kan påvirke trykket.

SVAR: I følge en internettside inneholder FEMAL Balance Overgang pollenekstrakt med en rekke vitaminer og selen (1). Det er oppgitt at produktet inneholder ekstrakt av utvalgte pollensorter.

Ved søk i flere databaser som omhandler interaksjoner mellom naturmidler og legemidler, samt Pubmed og Embase har vi ikke funnet at det er kjente interaksjoner mellom pollenekstrakt og legemidler (2-5). Det betyr ikke at det ikke kan være et interaksjonspotensiale.

Vi har heller ikke funnet dokumentasjon for at bipollen påvirker blodtrykk hos mennesker (2-4, Pubmed, Amed, Embase).

Det er generelt lite og mangelfullt datamateriale når det gjelder interaksjoner mellom legemidler og naturmidler. Om man mistenker et slikt preparat for å kunne ha negative effekter, enten det er interaksjon med annen behandling eller bivirkninger, er det nærliggende å anbefale seponering av det. Det er ikke funnet konkret dokumentasjon på eventuelle interaksjoner mellom kandesartan og FEMAL Balance Overgang, men RELIS kan på grunn av mangel på data ikke utelukke et interaksjonspotensiale.

Referanser
  1. 1. Helse og kost. FEMAL balance. http://www.helseogkost.no/content/search?SearchText=femal+balance (18. desember 2009)
  2. 2. Natural Medicines Comprehensive Database. Bee pollen. http://www.naturaldatabase.com/ (18. desember 2009).
  3. 3. Drugs.com. Bee pollen drug interactions. http://drugs.com (18. desember 2009)
  4. 4. Mason, P. Dietary Supplements. Pharmaceutical Press. Electronic version, (21. desember 2009).
  5. 5. Baxter K (Ed), Stockley's Herbal Medicines Interactions. London: Pharmaceutical Press. Electronic version, (21. desember 2009).