Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 3946, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 06.01.2010

 • RELIS Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

DMG-komplex og Down syndrom

Dato for henvendelse: 06.01.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 3946, RELIS Øst.

SPØRSMÅL: Foreldrene til et barn på 3 md. med Down syndrom har spurt legen om et medikament som heter DMG-komplex og effekten av denne medisinen på Downs syndrom. Lege spør om RELIS kan gi en informasjon om denne medisinen.

SVAR: DMG er en forkortelse for dimetylglycin, en dimetylert form av aminosyren glycin. DMG er ikke et godkjent legemiddel i Norge (1), og vi har heller ikke funnet at det er godkjent i andre land (2,3).

I følge en stor vitenskapelig database for naturmidler har DMG blitt brukt for en rekke ulike lidelser, deriblant for å forbedre tale og adferd hos autister, for ADHD og for å bedre nevrologiske funksjoner. Dimetylglycin forekommer naturlig i kroppen kun en kort stund og i svært små mengder, og dannes fra betain (trimetylglycin) under metyleringen av homocystein. Effekten av å gi tilskudd av DMG utover det som finnes naturlig er ikke kjent (4). Ifølge databasen for naturmidler og Rxlist finnes det ikke nok dokumentasjon til å kunne foreslå en ev. dosering (3,4).

Ved søk i Pubmed, Embase og Amed på DMG og Down syndrom har vi funnet et par undersøkelser der DMG er gitt, i tillegg til en rekke andre intervensjoner (diett, fysikalsk terapi og oftalmologi i tillegg til konvensjonell medisin), for å forbedre karakteristiske ansiktstrekk og høydevekst (5,6). Man kan følgelig derfor ikke konkludere noe om en ev. effekt av DMG alene. Forfatteren konkluderte med at ernæring kan bidra til å normalisere ansiktstrekk og gi økt lengdevekst hos barn med Down syndrom, men at en prospektiv studie er nødvendig før sikre konklusjoner kan trekkes. Vi har ikke funnet noen randomiserte, placebokontrollerte studier på DMG hos personer med Down syndrom. Vi har heller ikke funnet at nye studier på mennesker er initiert/registrert i ClinicalTrials.gov (7).

Down syndrom, eller trisomi 21, er en kompleks genetisk sykdom. Det finnes en teori om at barn med Down syndrom har unik metabolsk ubalanse pga. overekspresjon av kromosom 21 (8,9). En in vitro studie har vist at tilsetning av ulike næringsstoffer som metionin, folinsyre, metyl B12 eller DMG til en kultivert lymfoblastoid cellelinje med trisomi 21 gav en mer normal metabolsk profil (8). Men dette er foreløpig ikke vist klinisk.

Konlusjon
På grunn av mangel på dokumentasjon må behandling med DMG hos pasienter med Down syndrom betegnes som rent eksperimentell.

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (08.01.2010).
 2. 2. Sweetman SC, editor. Martindale: The complete drug reference. DMG-B15. Pharmaceutical Press. Electronic version 2009, MedicinesComplete. Available at http://www.medicinescomplete.com/ (08.01.2010).
 3. 3. RxList the internet drug index. Dimethylglycine. http://www.rxlist.com/dimethylglycine/supplements.htm (08.01.2010)
 4. 4. Natural Medicines Comprehensive Database. Dimethylglycine. http://www.naturaldatabase.com/ (08.01.2010).
 5. 5. Thiel RJ. Facial effects of the Warner protocol for children with Down syndrome. J Orthomol Med 2002; 17(2): 111-6. (Abstract)
 6. 6. Thiel RJ. Growht effects of the Warner protocol for children with Down syndrome. J Orthomol Med 2002; 17(1): 42-8. (Abstract)
 7. 7. ClinicalTrials.gov. http://clinicaltrials.gov/ (søk 08.01.2010)
 8. 8. Pogribna M, Melnyk S et al. Homocysteine metabolism in children with Down syndrome: In vitro modulation. Am J Hum Genet 2001; 69: 88-95.
 9. 9. Ellis JM, Tan HK et al. Supplementation with antioxidants and folinic acid for children with Down's syndrome: randomised controlled trial. BMJ 2008; 336(7644): 594-7