Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4216, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 26.05.2010

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Melasma/kloasme ved bruk av prevensjonsmidler

Dato for henvendelse: 26.05.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4216, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Melasma (pigmentforandringer) angis å være en bivirkning ved bruk av perorale antikonsepsjonsmidler. Farmasøyt spør om dokumentasjon på melasma/kloasme ved bruk av p-ring, spiral, eller andre hormonelle antikonsepsjonsmidler.

SVAR: Melasma/kloasme er en relativt vanlig tilstand med hyperpigmentering av soleksponert hud i form av symmetrisk, skjoldet brunpigmentering i ansikt eller på armer. Melasma affiserer hyppigst kvinner, og risikofaktorer er mørk hudtype og høy grad av soleksponering (1). Årsaken er ikke klarlagt, men det angis at melasma ofte oppstår i forbindelse med graviditet eller bruk av perorale antikonsepsjonsmidler. Det betyr at forhøyede/endrede hormonnivåer under graviditet eller p-pillebruk muligens kan ha en betydning for utviklingen av melasma.

RELIS har tidligere utredet melasma og minipiller versus kombinasjons p-piller (2). RELIS konkluderte da med at melasma er rapportert både ved bruk av rene østrogenpreparater og rene progestogenpreparater, men at det ikke er dokumentert at risikoen for melasma er forskjellig for minipiller og p-piller, selv om enkelte kilder antyder at det kan være tilfelle.

Utvikling av melasma ved bruk av andre hormonelle antikonsepsjonsmidler
Dersom inntak av hormoner bidrar til utvikling av melasma, må man forvente at alle antikonsepsjonsmidler som medfører systemiske effekter av østrogen/progestogen må kunne disponere for utvikling av melasma, dvs. p-ring (vaginalinnlegg), p-sprøyte, p-stav, p-plaster og hormonspiral. Vi har ved litteraturgjennomgang ikke funnet studier der forekomst av melasma mellom forskjellige hormonelle antikonsepsjonsmidler er sammenlignet. Vi har heller ikke funnet at det er utført studier der det er undersøkt om lavere hormonmengde eller mini-piller reduserer forekomsten.

Konklusjon
Melasma er en kjent bivirkning ved bruk av perorale hormonelle antikonsepsjonsmidler og er assosiert med både kombinasjonspreparater og monopreparater. Dersom utviklingen av melasma er østrogen-/progestogenavhengig, må man forvente risiko også med andre hormonelle antikonsepsjonsmidler. Det viktigste tiltaket for å forhindre utvikling av melasma vil være å unngå sterk sol, fysisk tildekking og bruke solkrem som blokkerer UV-stråler.

Referanser
  1. 1. Goldstein BG, Goldstein AO. Melasma. In: UpToDate, Dellaville RP (section ed), http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 31.10.2008)
  2. 2. RELIS database 2007; spm.nr. 1396, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database)