Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4293, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 23.06.2010

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Antiepileptika hos menn og fertilitet

Dato for henvendelse: 23.06.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4293, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kvinne med 2 barn. På ny barneønske, men spør om hennes manns bruk av antiepileptika, dvs. Topimax (topiramat) og Lamictal (lamotrigin), på noen måte kan påvirke fertilitet hos mannen eller utvikling av fosteret.

SVAR: Fertilitetspåvirkning
Institut for rationel farmakoterapi i Danmark har nylig besvart et lignende spørsmål (1). De konkluderer med at pasienter med epilepsi har påvirket reproduksjon, både i form av påvirket sædkvalitet og nedsatt fødselsrate. Det er ikke entydig avklart om dette skyldes sykdommen, behandlingen eller kombinasjonen.

Det vises til in vivo studier som har vist nedsatt bevegelighet og redusert aktivitet av sædceller hos pasienter på fast antiepileptisk behandling, mens spermatogenesen ikke var påvirket (1).

I en oversiktsartikkel fra 2008 om reproduksjon hos pasienter med epilepsi oppgis det som velkjent at eldre antiepileptika er assosiert med negative effekter på menns reproduksjonsevne (2). Når det gjelder nyere antiepileptika som lamotrigin og topiramat, finnes det mindre studier på disse. For lamotrigin har man sett mindre påvirkning av kjønnshormoner enn for enzyminduserende antiepileptiske legemidler. I artikkelen fremheves nyere antiepileptika som et alternativ dersom behandling med eldre antiepileptika har gitt endokrine reproduksjonsproblemer.

Fosterpåvirkning
Det er generelt lite dokumentasjon vedrørende menns bruk av legemidler og eventuell skadelig effekt på fosteret. Vi har ikke funnet at det er kjent at lamotrigin eller topiramat har fosterskadelige effekter når det er brukt hos menn.

Konklusjon
Eldre antiepileptika er assosiert med nedsatt fertilitet hos menn. Det er mindre data på nyere antiepileptika som lamotrigin og topiramat. Vi har ikke funnet at menns bruk av lamotrigin eller topiramat er assosiert med fosterskadelige effekter.

Referanser
  1. 1. Institut for rationel farmakoterapi (Danmark). Carbamazepin og mandlig infertilitet (publisert 18. mai 2010). http://www.irf.dk/dk/laegemiddelspoergsmaal/carbamazepin_og_mandlig_infertilitet.htm
  2. 2. Isojärvi J. Disorders of reproduction in patients with epilepsy: antiepileptic drug related mechanisms. Seizure 2008; 17(2): 111-9.