Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4324, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 15.07.2010

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kombinasjons p-pille og hypopigmentering

Dato for henvendelse: 15.07.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4324, RELIS Øst

SPØRSMÅL: En jente har fått lys rosa flekker på brystet, magen og ryggen. Er velavgrensede og klør ikke. Hatt det i ett år nå. Kom kort tid etter oppstart av Mercilon (desogestrel og etinyløstradiol). Undersøkt av hudlege som ikke hva det skyldes. Lege ved helsestasjon spør om Mercilon er assosiert med hypopigmentering.

SVAR: Ulike hudreaksjoner kan forekomme under p-pillebruk. Alvorlige hudreaksjoner synes å være sjeldne og insidensen av alle hudreaksjoner er estimert til rundt 5% (basert på erfaring er dette estimatet for høyt). De vanligste ikke-alvorlige hudreaksjonene på p-pillebruk er cloasma/melasma, seborré, hirsutisme, kløe, herpes gestationis, porphyria cutanea tarda og allergiske reaksjoner som urticaria (1).

Økt pigmentering av hudområder som er soleksponert, samt fotosensitivitet, har blitt rapportert under bruk av kombinasjons p-pille og er sannsynligvis analogt til pigmentforandringer som skjer ila. graviditet (1).

Ved søk i Pubmed og andre relevante kilder finner vi ikke at kombinasjons p-piller er assosiert med hypopigmentering, tvertimot er hyperpigmentering hyppig rapportert. Selv om det ikke finnes beskrivelser på hypopigmentering og kombinasjons p-piller, kan det selvfølgelig ikke utelukkes.

Hvis man skal undersøke sammenhengen mellom legemiddel og hypopigmentering nærmere, må legemidlet seponeres for en periode for å se om hudforandringene reverseres. Pigmentendringer assosieres med østrogenkompontenten (2) og det vil kunne være en strategi å bruke en p-pille med bare progesteron for en periode.

Referanser
  1. 1. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of endocrine and metabolic drugs 2009; 1st ed.: 232.
  2. 2. Wiedemann C, Nägele U, Schramm G et al. Inhibitory effects of progestogens on the estrogen stimulation of melanocytes in vitro. Contraception 2009;80:292-8.