Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4403, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 26.08.2010

 • RELIS Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Legemidler ved tuberkulose og graviditet - risiko?

Dato for henvendelse: 26.08.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4403, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kan gravide bruke Tardocillin (benzatinbenzylpenicillin), Pyridoxin (vitamin B6) og Rifinah (rifampicin + isoniazid)?

SVAR: Rifampicin og isoniazid brukes ved behandling av tuberkulose. Ved tuberkulose kombineres flere midler for å motvirke utviklingen av resistens. I mange land forekommer det nå multiresistente tuberkelbakterier. Isoniazid, rifampicin og pyrazinamid regnes som førstevalgsmidler og etambutol og streptomycin som andrevalg (1). Ifølge WHOs tuberkuloseprogram kan de fleste tuberkulostatika gis til gravide, med unntak av streptomycin (2).

Rifampicin
Teratogene effekter er observert i dyreforsøk. Enkelte data tyder på økt risiko for intrauterin død og misdannelser også hos mennesker, men ubehandlet tuberkulose representerer trolig en større risiko (1). I det svenske medisinske fødselsregisteret finnes det 28 barn hvor mor har oppgitt å ha brukt rifampicin tidlig i graviditet. Ett av disse barna hadde misdannelser i form av pes equinovarus (3). Data tyder på at tallene for misdannelser tilsvarer tallene for ikke-eksponerte (4). Blødninger som følge av hypoprotrombinemi har vært rapportert hos nyfødte og det anbefales derfor K-vitamintilskudd til mor og barn dersom rifampicin har vært brukt de siste svangerskapsukene (3,4,5).

Isoniazid
Isoniazid har vært anvendt lenge og man har relativt stort materiale for bruk under graviditet, og man ser omtrent samme misdannelsestall hos eksponerte som hos ikke-eksponerte. Blant 712 eksponerte fant man en misdannelsesfrekvens på 3,3 % (6). Lav risiko for misdannelser støttes av flere kilder (1,4,5). Det bør gis tilskudd av pyridoksin under behandling med isoniazid til gravide (1,5).

Pyridoksin (vitamin B6)
Det er ingen holdepunkter for teratogene effekter ved bruk av pyridoksin (4,7). Pyridoksin har blant annet vært brukt til behandling av svangerskapskvalme. Det er anbefalt at det gis tilskudd av pyridoksin til gravide som bruker isoniazid (1,2,5).

Benzatinbenzylpenicillin
Tardocillin er et tysk preparat fra produsenten Infectopharm. Preparatet er en injeksjonsvæske med benzatinbenzylpenicillin som er en depotformulering av benzylpenicillin samt tolykainhydroklorid som er tilsatt som lokalanestetikum (8). For penicillindelen gjelder samme vurdering som gjøres med penicillin, altså at det regnes som trygt å gi under graviditet. Det er dog manglende dokumentasjon for benzatindelen når det gjelder teratogene effekter (9). I norsk legemiddelhåndbok henvises det til penicilliner for benzatinbenzylpenicillinbruk hos gravide. Ifølge samme kilde er det ingen holdepunkter for teratogene effekter av lokalanestetika (1).

Konklusjon
Det ser ut til å være trygt å bruke rifampicin, isoniazid og pyridoksin under graviditet. Pyridoksin anbefales som tilskudd ved bruk av isoniazid. Ved bruk av rifampicin siste ukene av svangerskapet anbefales K-vitamintilskudd til mor og barn. Når det gjelder benzatinbenzylpenicillin er det ukjent om benzatindelen kan gi teratogene effekter på grunn av manglende dokumentasjon, mens for penicillindelen av stoffet gjelder det samme som for penicilliner generelt, at det er trygt å gi disse under graviditet.

Referanser
 1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (24. aug 2010).
 2. 2. WHO. Treatment of tuberculosis, guidelines. 4th ed. http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547833_eng.pdf
 3. 3. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterskador. Rifampicin. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (Sist endret: 01. mars 2009).
 4. 4. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2008; 8th ed.: 981, 1563, 1609.
 5. 5. Schaefer C, editor. Drugs during pregnancy and lactation 2007; 2nd ed.: 86, 151-154.
 6. 6. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterskador. Isoniazid. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (Sist endret: 01. mars 2009).
 7. 7. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterskador. Pyridoxin. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (Sist endret: 01. mars 2009).
 8. 8. RELIS database 2007; spm.nr. 4311, RELIS Vest. (www.relis.no/database).
 9. 9. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterskador. Bensatinbensylpenicillin. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (Sist endret: 01. mars 2009).