Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4418, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 01.09.2010

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Probiotika for å hindre soppinfeksjoner i underlivet ved antibiotikakurer

Dato for henvendelse: 01.09.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4418, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder bruk av probiotika ved antibiotikakurer. Mange pasienter får soppinfeksjoner i underlivet ved disse type kurer. Farmasøyt spør om probiotika som skal stabilsere normalfloraen, vil ha beskyttende/forebyggende effekt mot soppinfeksjoner i underlivet.

SVAR: Probiotika er definert som peroralt tilskudd av levende mikroorganismer som tilhører den naturlige flora, med lav eller ingen patogenitet, som skal ha gunstige effekter for brukerens helse og velvære. Produktene kan inneholde sopp, melkesyreproduserende bakterier eller blandinger av disse. Hensikten med bruk er oftest å normalisere/modifisere tarmflora ved ubalanse eller infeksjoner (1,2).

Probiotika har også vært forsøkt til forebygging eller behandling av soppinfeksjoner i underlivet. Det er først og fremst melkesyreproduserende bakterier som er forsøkt, både peroralt og vaginalt. Flere kilder angir at probiotika muligens kan hindre soppinfeksjoner i underlivet, og det vises til studier som har vist noe effekt (2-4). Felles for disse studiene er imidlertid at de er små, mangler relevant kontrollgruppe og de er ikke blindede. Det er dermed vanskelig å trekke sikre konklusjoner, og per i dag kan vi ikke si at det finnes god dokumentasjon som støtter bruk av probiotika profylaktisk mot soppinfeksjoner i underlivet.

Referanser
  1. 1. Westergren T, Johansen JS. Idoform og antibiotikainntak. Nor Farmaceut Tidsskr 2008; 116(12): 13-4.
  2. 2. Williams NT. Probiotics. Am J Health Syst Pharm 2010; 67(6): 449-58.
  3. 3. Watson C, Calabretto H. Comprehensive review of conventional and non-conventional methods of management of recurrent vulvovaginal candidiasis. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2007; 47(4): 262-72.
  4. 4. Mason, P. Dietary Supplements. Pharmaceutical Press. Electronic version (01.9.2010).