Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 537, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 23.01.2004

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Seroxat® (paroxetin) og in vitro fertilisering (IVF)

Dato for henvendelse: 23.01.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 537, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kvinne 33 år har i lengre tid stått på Seroxat® (paroxetin) 20 mg x 1 for depresjon og har hatt problemer med å seponere denne behandlingen. Hun har nylig gjennomgått to forsøk på IVF uten hell. Lege spør om det er mulig at behandling med paroxetin reduserer hennes evne til å bli gravid.

SVAR: Ved søk i PubMed og Embase har vi ikke funnet publisert materiale som tyder på at SSRIer påvirker kvinners fertilitet (søketermer og kombinasjoner: SSRI/paroxetine/serotonin and fertility/infertility/IVF/reproductive disorders).

Det er heller ikke sannsynlig at paroxetin interagerer med gonadotropinanaloger som benyttes i forkant av IVF-behandlingen (1, 2).

Konklusjon
Det er ikke kjent at paroxetin påvirker kvinners evne til å bli gravid.

Referanser
  1. 1. Spigset O (red.). Drug Information Database (DRUID) http://druid.uio.no/ (28. januar 2004).
  2. 2. Stockley IH, editor. Drug Interactions 2002; 6th ed.