Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 581, RELIS Øst

Publisert: 03.03.2004

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Cozaar Comp Forte® og forverring av SLE

Dato for henvendelse: 03.03.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 581, RELIS Øst.

SPØRSMÅL: Pasient med systemisk lupus erythematosus (SLE) har brukt Cozaar® (losartan) mot høyt blodtrykk. Ved skifte til Cozaar Comp Forte® (losartan og hydroklortiazid) opplevde pasienten forverrelse av SLE. Det spørres om Cozaar Comp Forte® kan forverre SLE.

SVAR: Cozaar Comp Forte® inneholder losartankalium 100 mg og hydroklortiazid 25 mg.

I oppslagsverk om legemiddelbivirkninger fremgår det at flere tilfeller som ligner systemisk lupus erythematosus (SLE) har vært assosiert med bruk av hydroklortiazid (1,2), men antagelig er dette sjelden. Legemidler som er mer kjent for å indusere SLE er prokainamid, hydralazin, isoniazid, klorpromazin, D-penicillamin, praktolol, metyldopa, kinidin, interferon-alfa og muligens orale kontraseptiva (3). Det har vært anslått at så mange som 10 % av diagnostiserte tilfeller av SLE kan være legemiddelindusert (4).

Det er uklart om tiazider forårsaker et lupuslignende syndrom eller aktiverer latent sykdom hos predisponerte personer (3). Vi har ikke funnet rapporter som beskriver forverring av eksisterende SLE assosiert med oppstart av hydroklortiazid. Men flere kasuistikker omtaler reaksjoner som ligner SLE (drug-induced systemic lupus erythematosus) og som assosieres med bruk av hydroklortiazid hos personer som ikke har hatt lupus fra før (4-8). Flere av kasuistikkene beskriver subakutt kutan erytematøs lupus som har oppstått etter oppstart med tiazider, noen med positive antinukleære antistoffer (ANA) og anti-SSA, og som bedres ved seponering.

Konklusjon
Det kan ikke utelukkes at skifte fra Cozaar® som bare inneholder losartan til Cozaar Comp Forte® som inneholder en kombinasjon av losartan og hydroklortiazid, kan ha bidratt til forverring av SLE hos denne pasienten siden tiazider har vært assosiert med lupuslignende syndromer.

Referanser
  1. 1. Dukes MNG, Aronson JK editors. Meyler's Side Effects of Drugs 2000; 14th ed.: 667.
  2. 2. Litt JZ, ed. Litt's Drug Eruption Reference Manual. 2003; 9th ed.: 218.
  3. 3. Braunwald E et al, editors. Harrison's Principles of Internal Medicine 2001; 15th ed.: 1926.
  4. 4. Drugdex® System. Drug consult. Hydrochlorothiazide. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 120 expires 06/04.
  5. 5. Brown CW, Deng J-S. Thiazide diuretics induce cutaneous lupus-like adverse reaction. J Toxicol Clin Toxicol 1995; 33(6): 729-33.
  6. 6. Parodi A et al. Subacute cutaneous lupus erythematosus-like eruption caused by hydrochlorothiazide. Photodermatol 1989; 6(2): 100-2.
  7. 7. Rich MW, Eckman JM. Can hydrochlorothiazide cause lupus? J Rheumatol 1995 May; 22(5): 1001.
  8. 8. Reed BR et al . Subacute cutaneous lupus erythematosus associated with hydrochlorothiazide therapy. Ann Intern Med. 1985; 103(1): 49-51.