Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 640, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 13.05.2004

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Concerta® og kreatininstigning

Dato for henvendelse: 13.05.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 640, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Gutt 10 år har ADHD. Har brukt Ritalin® (metylfenidat) tidligere, nå Concerta® (metylfenidat) siden oktober 03. Nylig ble kreatinin målt og den var forhøyet, Concerta® ble seponert og kreatinin normalisert. Ny oppstart ga igjen forhøyet kreatinin. Lege spør om dette er en kjent bivirkning av Concerta®.

SVAR: Vi har ikke funnet at kreatininstigning og nyresvikt har vært assosiert med bruk av metylfenidat (1-5), søk i Pubmed og Embase ga heller ikke positive funn.

Det var ingen rapporter i WHO's bivirkningsdatabase ved søk på termen "creatinine blood increased", og ved et generelt søk på "renal function abnormal" var det kun én rapport på akutt nyresvikt.

Konklusjon
Preparatomtaler, bivirkningslitteratur og WHO's bivirkningsdatabase innheloder ingen rapporter om kretaininstigning assosiert med metylfenidat.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Concerta. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 07. november 2002).
  2. 2. Drugdex® System. Drug evaluation. Metylphenidate. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 120 expires 06/04.
  3. 3. Physicians' Desk Reference®. Concerta. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 120 expires 06/04.
  4. 4. Dollery C, editor. Therapeutic Drugs 1999; 2nd ed.: M121-M124.
  5. 5. Dukes MNG, Aronson JK editors. Meyler's Side Effects of Drugs 2000; 14th ed.
  6. 6. INTDIS (WHOs bivirkningsdatabase), søk 19. mai 2004.